Нормативні документи

Хмельницький базовий медичний коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону "Про вищу освіту", Закону "Про фахову передвищу освіту"  та діючих нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Мінстерства охорони здоров'я України.

Коледж є юридичною особою (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №832423 видане 01.02.2008р.) і входить до складу комунальної власності Хмельницької обласної ради народних депутів.

Коледж здійснює діяльність з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста відповідно до ліцензій МОН України – Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (опубліковано на сайті МОН України 16.08.2017) та фахового молодшого бакалавра (опубліковано на сайті МОН України 30.10.2019р.) за спеціальностями 223 Медсестринство та 226 Фармація, промислова фармація.

Наказом Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації №246-од від 21.05.2015 р. коледж визнано атестованим з правом на надання повної загальної середньої освіти з видачею документу про освіту державного зразка про відповідний рівень освіти до 21.05.2025 року.

На основі ліцензії серія АА №319052, виданої Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 03 .03. 2009 в сфері позашкільної освіти в коледжі діють курси масажу та ЛФК з ліцензованим обсягом 450 осіб.

Статут коледжу прийнятий загальними зборами (конференцією) трудового колективу коледжу (протокол №1 від 30.11.2016.) та затверджений розпорядженням заступника голови Хмельницької обласної ради №179/2016-о від 30.12.2016р