Нормативні документи

Хмельницький базовий медичний коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону "Про вищу освіту" та діючих нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України.

Коледж є юридичною особою (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №832423 видане 01.02.2008р.) і входить до складу комунальної власності Хмельницької обласної ради народних депутів.

Освітню діяльність коледж здійснює за ліцензією Міністерства освіти і науки України серія АЕ №6363523, виданої 15.04.2015р. та акредитованими спеціальностіми (сертифікати про акредитацію серія НД-І № 2374620, НД-І № 2374621, НД-І № 2374622). Темін дії ліцензії - 01.07.2025.

Рішенням Хмельницької регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів Департаменту освіти Хмельницької області коледж визнано атестованим з відзнакою за статусом вищого навчального закладу освіти, що надає повну загальну середню освіту  (свідоцтво серія ЗВ-ПЗСО № 230262), термін дії свідоцтва до 16.03.2015р.

На основі ліцензії серія АА №319052, виданої Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 03 .03. 2009 в сфері позашкільної освіти в коледжі діють курси масажу та ЛФК з ліцензованим обсягом 450 осіб.

Коледж діє на основі Статуту, прийнятого загальними зборами трудового колективу (протокол №2 від 27.12.2007р.)  та затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної ради №4-о від 25.01.2008р. зі змінами від 05.04.2011р.