Колегіальні органи

Основним завданням Хмельницького базового медичного коледжу є провадження освітньої діяльності на високому рівні, що забезпечує здобуття нашими студентами  якісної медичної освіти на рівні молодшого спеціаліста.

Освітня політика коледжу ухвалюється та реалізується через роботу колегіальних, робочих та дорадчих органів. Ефективний менеджмент,  відкритість та прозорість прийняття рішень, експертна оцінка діяльності кожного члена педагогічного колективу коледжу є базовими принципами.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у коледжі є Конференція трудового колективу, у якій представлені всі категорії учасників освітнього процесу навчального закладу.

З метою здійснення об’єктивного, інформаційного відображення стану та динаміки якості надання освітніх послуг, ефективності управління якістю підготовки фахівців у коледжі функціонує педагогічна рада

Науково-методична та інноваційна діяльність у коледжі є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу. Майданчиком для обговорення та прийняття рішення у сфері сучасних педагогічних технологій та їх ефективності є методична рада