Конференція трудового колективу

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у коледжі є Конференція трудового колективу. На Конференції представлені всі категорії працівників та представники з числа осіб, які навчаються у коледжі терміном на 3 роки. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності делегатів Конференції трудового колективу становлять педагогічні працівники коледжу, які працюють на постійній основі, і 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються у коледжі. Порядок обрання делегатів Конференції трудового колективу визначається Положенням про Конференцію трудового колективу Хмельницького базового медичного коледжу.

 

Кількісний склад Конференції – 63 особи. Персональний склад Конференції обговорюється на засіданні педагогічної ради коледжу та оновлюється в разі потреби. Конференція трудового колективу приймає Статут коледжу, а також вносить зміни до нього, обирає претендентів на посаду директора коледжу, вносить подання власнику про дострокове звільнення директора коледжу, щорічно заслуховує звіт директора коледжу та оцінює його діяльність, обирає виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання директора коледжу, обирає комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України, затверджує правила внутрішнього розпорядку коледжу, затверджує положення про органи студентського самоврядування, розглядає інші питання діяльності коледжу.

Засідання Конференції є повноважним, якщо у ньому беруть участь щонайменше дві третини загальної чисельності делегатів. Рішення Конференції трудового колективу є чинним, якщо за нього проголосувала більше, як половина від загальної чисельності делегатів.