Методична рада

Методична рада Хмельницького базового медичного коледжу є дорадчим колегіальним органом щодо педагогічної діяльності у коледжі та координації діяльності медичних училищ та коледжів Хмельницької області.

Методична рада діє відповідно до Положення про методичну раду Хмельницького базового медичного коледжу і визначає основні напрями методичної роботи навчальних закладів, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки медичних фахівців, надає допомогу щодо ефективності організації методичної і навчально-виховної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

Основні завдання методичної ради

  • сприяти реалізації державної політики в галузі професійної медичної освіти, зокрема з питань навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процессу;
  • здійснювати аналіз та загальне керівництво методичною і інноваційною діяльністю педагогічних колективів медичних коледжів та училищ області готувати пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу;
  • стимулювати ініціативу та активізувати творчість членів педагогічного колективу до науково – дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення і розвиток навчально – виховного процесу у медичних коледжах та училищах;
  • сприяти широкому впровадженню перспективного досвіду викладачів медичних училищ та коледжів регіону, України, та передових освітніх технологій у практику роботи педагогічних колективів междичних коледжів та училищ.

Методична рада створюється наказом директора коледжу.  До її складу входять: заступники директора з навчальної роботи медичних училищ та коледжів, методисти училищ та коледжів, голови обласних методичних об’єднань, а також адміністрація базового коледжу. Головою методичної ради є директор базового коледжу, заступником – заступник директора з навчальної роботи.

Методична рада проводить засідання згідно з планом роботи, затвердженим директором базового коледжу.