Педагогічна рада

Для забезпечення колегіальності обговорення навчально-виховної, методичної роботи, фізичного виховання студентів та інших питань діяльності навчального закладу при директорові і під його керівництвом як дорадчий орган створюється педагогічна рада. Порядок створення та склад педагогічної ради визначається Положенням про педагогічну раду Хмельницького базового медичного коледжу

Основними завданнями педагогічної ради є об'єднання зусиль усього колективу вищого навчального закладу на забезпечення підготовки кваліфікованих молодших медичних спеціалістів, на постійне вдосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури і перспектив їх розвитку, на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно – історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь української мови, історії а також до культури інших національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистмх стосунків, на забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів

Персональний склад педагогічної ради та план роботи затверджується наказом директора коледжу