Анонсуємо кращий досвід


СЕРЦЕ І СУДИНИ

На спільному засіданні предметної (циклової) комісії терапевтичного та педіатричного профілю, що відбулося 15 грудня 2017 року у коледжі обговорювалися питання осучаснення змісту тем серцево судинних патологій у дітей, підлітків та дорослих з метою інтеграції навчального матеріали та вироблення спільних та найефективніших методичних прийомів та методів навчання для формування фахових компетентностей майбутніх медичних спеціалістів.

У засіданні брала участь Якимишина К.В. – обласний дитячий кардіоревматолог, яка охарактеризувала стан та розвиток серцевих патологій у дітей раннього віку. Вона зазначила, що в більшості випадків такі вади бувають вродженими і діагностуються ще під час вагітності. Повний текст


ФОРМУЄМО ПРОВІДНІ НАВИЧКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Більшість шанувальників сучасних комп’ютерних мереж (зокрема мережі Інтернет) вміють лише здійснювати пошук потрібної інформації в пошуковій системі, або спілкуватися в соціальних мережах. А коло можливостей мережевих технологій значно ширше: від передачі простих повідомлень – до створення потужних телекомунікаційних систем. Вони є базовими і для функціонування медичних інформаційних систем, а телемедичні центри, що створюються сьогодні у лікувальних установах різного рівня забезпечують високий рівень отримання, оброблення діагностичної інформації та передачі на необмежені відстані. Мабуть тому, поряд із переліком виробничих функцій молодшого медичного фахівця з’явилася функція підготовки та передачі медичних даних в комп’ютерній мережі. Повний текст


ВІД ЗНАНЬ – ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Узагальнений досвід педагогічної діяльності викладача акушерства та гінекології Любченко Наталії Петрівна на тему «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці молодших медичних спеціалістів» присвячений найбільш результативному підходу до процесу навчання та виховання відповідає сучасній тенденції вищої професійної освіти – підготовку фахівця, який володіє сукупністю знань, навичок, умінь та здатностей необхідних для ефективної професійної діяльності.

У матеріалах досвіду Любченко Н.П. висвітлила принципи компетентісного підходу, розкрила зміст поняття «компетентність». Особливу увагу приділила питанням формування фахових компетентностей у молодших медичних спеціалістів на заняттях з акушерства. Повний текст


БУДЬТЕ ЗДОРОВИМИ!

«Усі хвороби від нервів!» Мабуть, тільки лінивий не вживає цей вираз. А що робити коли хворіє сама нервова система? Давати кваліфіковану відповідь на це запитання навчає студентів коледжу Зимак Стефанія Йосипівна – викладач нервових та психічних хвороб. 

Стефанія Йосипівна більше 30 років викладає у коледжі. Вона досягла високої професійної майстерності. Досконало володіє основами психології навчання та педагогічного спілкування, надає значення психологічним аспектам проведення занять, складає психолого-фізіологічні карти груп з метою оптимізації умов спілкування, обрання методики, спрямованої на особистість студента та групу в цілому. Повний текст


ПОКЛИЧ У СЕРЦЕ ЛЮБОВ І ВЕСНУ

Під такою назвою 29 березня 2017 року відбувся поетичний вечір, присвячений виходу збірки поезій "Осяяний шлях" викладача коледжу Зозулі Світлани (про автора).

Це не перша збірка віршів Світлани Вікторівни. Але цього разу до художнього оформлення видання долучилися студенти коледжу – автор дизайну обкладинки Бузецька Альона (студентка Ім/сА курсу), художнє оформлення книги – Баранов Тетяна та студенти коледжу Кривошия Тетяна (IVлА), Попадюк Юлія (ІІ м/сА), Ясінська Анжеліка (ІІм/сА).

Відеорепортаж про подію дивіться на youtube. 


УДОСКОНАЛЮЄМО ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ

20 травня 2016 р. у коледжі проходила регіональна науково-практична конференція педагогічних працівників медичних коледжів та училищ "Сучасні освітні технології та інноваційні методи навчання в підготовці молодших медичних спеціалістів:досвід, проблеми, перспективи". Головним завданням заходу було підвищення професійної компетентності  педагогічних працівників з питань використання інноваційних методів навчання для забезпечення високої якості підготовки медичних фахівців. Повний текст.


СВІТ НАВКОЛО

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування, – вважає викладач іноземних мов Олеськова Галина Григорівна. А ще вона безмежно любить мову, яку викладає та намагається передати її студентам коледжу. Повний текст

 


МОЗОК ВИВЧАЄ МОЗОК

"Надможливості людського мозку". Під такою назвою 27.11.2015 відбувся круглий стіл, в якому взяли участь студенти ІІ-ІІІ –х курсів. Це один із інтегрованих проектів, які щорічно презентують студенти під керівництвом Квасовської Ж.С. (голова ПЦК природничо-наукових дисциплін) та за підтримки викладачів природничо-наукових та професійно спрямованих дисциплін. Цьогорічний проект ряснів сенсаційними повідомленнями, адже, незважаючи на всі досягнення сучасної науки, людський мозок залишається найзагадковішим об'єктом.  Повний текст.


ВІДПУСК ЛІКІВ, А НЕ ПРОДАЖ ТОВАРІВ!

Зазираючи у майбутнє фармацевтичної галузі України, ми розуміємо значну потребу у кваліфікованих кадрах – фармацевтах, які не зациклюються на товарообігах, прибутках, а дбають про здоров’я людини. Саме таку мету переслідує викладач органічної хімії Мельник Віталій Сергійович на заняттях, вивчаючи зі студентами відділення «Фармація» будову, склад, фізичні та хімічні властивості речовин, що входять у склад лікарських засобів. Повний текст.


ВИКОРИСТОВУЮЧИ СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ

10 жовтня 2014 студенти та викладачі медичних коледжів та училищ Хмельницької області були присутні на відкритій on-line лекції відомого хірурга кафедри нейрохірургії Інституту післядипломної освіти ім.Шупика М.Є.Поліщука. Тема лекції – «Вогнепальні рани – сучасні підходи до лікування».  Повний текст


ЗАНЯТТЯ У ВІРШАХ

Не кожен лікар складає «оди» хворобам. Але творчий підхід до справи зумовив викладача інфекційних хвороб коледжу Ларису Дмитрівну Горяінову поєднати любов до медицини та поезії у віршованих рядках. А вірш присвячений такому захворюванню як «Інфекційний мононуклеоз». Саме з такої теми – «Інфекційний мононуклеоз» відбулося відкрите практичне заняття на базі Хмельницької міської інфекційної лікарні на ІІІ курсі відділення «Лікувальна справа».  Повний текст. 


НАВЧАТИСЬ КОМФОРТНО

«Під час пологів не рідко виникають ушкодження промежини, піхви, шийки матки. Пошкодження м’яких тканин пологових шляхів матері трапляються частіше у випадку патологічного перебігу пологів за умови невчасної медичної допомоги. Важливість проблеми полягає в тому, щоб вчасно розпізнати загрозу розриву промежини, попередити її, а в разі потреби надати кваліфіковану акушерську допомогу.» – такими словами викладача акушерства Процишин Оксани Петрівни розпочалося заняття зі студентами ІІІ курсу відділення «Акушерська справа», що відбувалося на базі Хмельницького перинатального центру.   Повний текст


СУЧАСНИЙ УРОК

Як не дивно, відомий латинський крилатий вираз «Cogito ergo sum», що в означає «Я мислю, отже я існую» належить французькому математику 16 століття Рене Декарту.  От і замислились викладачі коледжу як підвищити ефективність заняття в умовах ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації, як організувати заняття так, щоб максимально мобілізувати думку, інтелект, власний досвід кожного студента на занятті, як створити комфорні умови навчання  та  взаємного спілкування для кожного студента на занятті. І обрали для цього заняття із математики, бо «математика – розум в порядок приводить». Повний текст 


ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ

Створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність – таку мету ставлять перед собою адміністрація та викладачі коледжу. Тому впродовж останніх років не тільки активно впроваджують інтерактивні методи навчання у практичну діяльність, але й здійснюють пошук найбільш ефективних із них в умовах вищого медичного навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації. З цією метою 25 лютого 2014 року відбувався семінар-практикум на тему: «Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження». Серд учасників семінару заступники директора, методисти, досвідчені викладачі коледжу та викдадачі-початківці. Повний текст