Сучасний урок

Як не дивно, відомий латинський крилатий вираз «Cogito ergo sum», що в означає «Я мислю, отже я існую» належить французькому математику 16 століття Рене Декарту.  От і замислились викладачі коледжу як підвищити ефективність заняття в умовах ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації, як організувати заняття так, щоб максимально мобілізувати думку, інтелект, власний досвід кожного студента на занятті, як створити комфорні умови навчання  та  взаємного спілкування для кожного студента на занятті. І обрали для цього заняття із математики, бо «математика – розум в порядок приводить».

Відвідуванню та обговоренню відкритого заняття з математики на тему: «Застосування похідної до дослідження функцій на екстремум» викладача Вікарської Тетяни Василівни, що відбулося у рамках семінару-практикуму «Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку: групові методи навчання» передувала серйозна підготовка. Тетяна Василівна – досвідчений викладач, любить свій предмет, прекрасно ним володіє, а головне – багато працює над вдосконаленням методики викладання. Ці якості вона прекрасно втілила у процес підготовки та проведення заняття.

Семінар відбувся 18 березня 2014 року. (Дивитись програму семінару). У його роботі взяли участь більше 20 викладачів коледжу різних дисциплін: були тут і викладачі загальноосвітніх дисциплін, і викладачі науково-природничих дисциплін, і викладачі спеціальних дисциплін – терапії, хірургії, акушерства та гінекології, сестринської справи. Що викликало їх зацікавленість? Ознайомлення та реалізація наукових і методичних вимог  до сучасного уроку у вищій школі, підвищення його ефективності шляхом запровадження сучасних технологій, використання групових методів навчання як одного із методів інтерактивного навчання у навчальному середовищі коледжу.

На семінарі виступили досвідчені педагоги та організатори навчально-виховного процесу у коледжі: Кльоц Т.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи коледжу, Тарасенко Т.Г. – базовий методист, завідувач методичним кабінетом, Мазуркова О.В. – методист коледжу, Чорна Т.А. – голова предметної циклової комісії та ін. Вони розповіли про методичні та практичні вимоги до сучасного року та дали рекомендації до їх виконання. Кожен присутній на відкритому уроці зміг дати короткий відгук про свої враження від відвіданого уроку.

На відритому заняття  Вікарська Т.В. продемонструвала присутнім прекрасне володіння різними формами групового навчання студентів, як одним із методів інтерактивного навчання. З перших хвилин заняття у групі створена атмосфера взаєморозуміння, довіри один до одного, бажання працювати спільно, бути терплячими та толерантними до оточуючих. Так, перевірка домашнього завдання здійснювалася у парах, що сиділи за однією партою по методу взаємоперевірки. Результати роботи заносилися у маршрутний лист кожного студента. Актуалізація опорних знань проводилася у вигляді математичної естафети, де працювали групи студентів, які сидять в одному ряду. На цьому етапі заняття використовувався і метод ущільненого опитування студентів біля дошки та фронтальна робота зі студентами групи у вигляді бліц-турніру, графічного диктанту та ін.

Родзинкою заняття стало розв’язування студентами задач прикладного характеру, що пройшло під гаслом: «Ми вчимося не для школи, а для життя». Відповідно до змісту задач студенти працювали у міні-групах – «Фізіологи», «Біологи», «Фармацевти». До прикладу група  «Біологи» розв’язувала таку задачу: чисельність популяції особин певного виду змінюється за законом p(t)=0.001t*(100-t), де p(t) – кількість особин у тисячах, t – час росту популяції виражається в днях. На який день чисельність популяції досягне максимального значення? Знайти максимальну кількість особин цієї популяції.

У підсумках роботи семінару присутні відзначили високий рівень його організації та проведення, а також ефективність та доцільноість використання групових методів роботи на занятті.