Інтерактивне навчання

Слова відомого китайського філософа – просвітителя Конфуція, сказані понад 2400 років тому стали епіграфом до семінару-практикуму, що відбувся у коледжі:

Те, що я чую, я забуваю,

Те, що я бачу, я пам'ятаю,

Те, що я роблю, я розумію.

Створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність – таку мету ставлять перед собою адміністрація та викладачі коледжу. Тому впродовж останніх років не тільки активно впроваджують інтерактивні методи навчання у практичну діяльність, але й здійснюють пошук найбільш ефективних із них в умовах вищого медичного навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації. З цією метою 25 лютого 2014 року відбувався семінар-практикум на тему: «Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження». Серд учасників семінару заступники директора, методисти, досвідчені викладачі коледжу та викдадачі-початківці. (Дивитись програму семінару)

Заступник директора з навчальної роботи коледжу Кльоц Тетяна Григорівна у вступному слові відзначила важливу роль даного заходу та питань, що запропоновані для розгляду у системі науково-методичної роботи коледжу, професійному вдосконаленні викладачів та у особистісному зростанні студентів.

Тарасенко Тамара Григорівна – базовий методист коледжу наголосила, що інтерактивні методи навчання ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати авторитетним наставником студентського колективу. Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, толерантно спілкуватися між собою та іншими людьми, критично мислити, приймати та аналізувати рішення. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати авторитетним наставником студентського колективу. Проте є ряд проблем, з якими зустрічається викладач під час використання цих методів у повсякденній діяльності.  Головними і з них можна вважати такі: студент часто не має (!) власної думки, а якщо і має, боїться її висловлювати відкрито, перед усією групою; часто студенти не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення; студент не готовий в процесі обговорення змінювати свою думку, йти на компроміс; їм важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи. Є труднощі і в студентських колективах: лідери намагаються "тягнути" групу, а слабші студенти пасивні.

Для того, щоб допомогти викладачеві вирішити подібні проблеми у застосуванні окремих інтерактивних технологій і перетворити їхні слабкі сторони у сильні у коледжі продиться цей семінар, – наголосила Тамара Григорівна.

У ході семінару його учасники відвідали відкрите заняття з математики викладача Зозулі Світлани Вікторівни з теми: «Відстані у просторі. Розв’язування задач» на І курсі відділення «Фармація».  Методична мета відкритого заняття: «Удосконалення процесу сприяння інтелектуальному, професійному, соціальному та духовному розвитку студентів за умови постійної активної взаємодії під час заняття».

Світлана Вікторівна на занятті як основний метод роботи використала роботу студентів у малих групах, організувавши три групи «Фармаленд», «Аптекар», «ПлюсФарм». Що дало їй змогу побачити та оцінити кожного студента? Розроблена картка особистісно-групової траєкторії студента та групи, яка не просто контролювала знання та вміння кожного студента, але й спрямовувала його подальший успішний рух вперед.

На занятті використано багато інтерактивних вправ: «Геометричні інтерпретації», «Незакінчені речення», «Продемонструй відстань», «Найактивніша група», використана інтерактивна дошка, математичні моделі інші дидактичні матеріали.

Під час обговорення заняття учасники семінару відзначили і вдалу реалізацію викладачем гуманістичного потенціалу математики. Це формулювання епіграфу, мети та девізу заняття, плану заняття в цитатах, що зміцнило мотиваційний момент, використання поетичних рядків.

За підсумками роботи семінару зроблено висновок, що за умови вмілого провадження інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до активної роботи всіх студентів групи, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення, поглиблюється мотивація, якісно змінюється рівень сприйняття студентами програмного засвоєння навчального матеріалу дисципліни, набуваючи особистісного сенсу.