Відділення

У коледжі 4 відділень, де готують медичних фахівців за спеціальностями Медсестринство/Акушерська справа, Медсестринство/Лікувальна справа, Медсестринство/Сестринська справа та  Фармація освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, фаховий молодшийбакалавр. На кожному із відділень навчається понад 200 студентів та біля 3000 молодших медичних спеціалістів проходять підвищення кваліфікації на відділенні післядипломної освіти.