Відділення

У коледжі 5 відділень, де готують медичних фахівців за спеціальностями Акушерська справа, Лікувальна справа, Сестринська справа, Фармація освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. На кожному із відділень навчається понад 200 студентів та біля 3000 молодших медичних спеціалістів проходять підвищення кваліфікації на відділенні післядипломної освіти.