Комп’ютер і здоров’я

ВІтаємо Вас на сторінці веб-квесту "Комп'ютер і здоров'я".

Враховуючи свій досвід вивчення медицини та подорожуючи тенетами мережі Інтернет вирішіть проблему як не зашкодити здоров'ю, працюючи на ПК.

Бажаємо успіхів!

 

ВСТУП

Поряд із значними перевагами використання комп’ютерів у діяльності людини беззаперечним є факт негативного впливу тривалого часу роботи за комп’ютером, надмірного захоплення та порушень норм його експлуатації. Науковці все частіше вживають термін «комп’ютерний синдром», діагностуючи появу симптомів захворювання, що є наслідком шкідливого впливу ПК на організм людини. Особливо піддаються такому впливу люди підліткового та молодого віку. Які причини та наслідки «комп’ютерних» хвороб? Як запобігти їх виникненню?

ЗАВДАННЯ

Для усвідомлення проблеми та її вирішення необхідно з’ясувати негативні фактори, що впливають на людину під час роботи на комп’ютері, прояви, симптоми та синдроми «комп’ютерних» захворювань, заходи щодо їх профілактики та рекомендації користувачам.

Щоб виконати завдання веб-квесту студенти об’єднуються в групи по 5 осіб за присвоєними ролями: аналітик, консультант – офтальмолог, консультант – терапевт, консультант – ортопед, консультант – психолог

РОЛІ УЧАСНИКІВ ВЕБ-КВЕСТУ

 1. Ви – аналітик, який  вивчає причини, що приводять до негативного впливу ПК на здоров’я людини. Ваше завдання – проаналізувати 5 причин, які на ваш погляд можуть привести до виникнення та розвитку «комп’ютерних» хвороб. Моніторинг здійснити серед студентів групи на форумі коледжу.

Результат представити у вигляді слайдів до презентації.

 1. Ви – консультант-офтальмолог. Ваше завдання – надати консультацію пацієнтові з комп’ютерним зоровим синдромом (інсценування). Підготувати бюлетень «Як запобігти виникненню «комп’ютерного зорового синдрому?»  та розмістити його в мережі Інтернет.
 2. Ви – консультант-ортопед. Ваше завдання – розповісти студентам групи про захворювання опорно-рухового апарату, що виникають при неправильній організації роботи на ПК. Підготувати презентацію з даної теми та розмістити її в мережі Інтернет.
 3. Ви – консультант-психолог. Ваше завдання – підготувати буклет «Комп’ютерна залежніть»
 4. Ви – серфер, персона, що переміщається по сторінках Інтернету з метою пошуку інформації. Ваше завдання – знайти– корисні для студентів інтерне-ресурси з даної теми, які можуть бути представлені у даному веб- квесті.

ПОСИЛАННЯ

 1. http://psichology.com.ua/simptomi-kompyuterno%D1%97-zalezhnosti-chajka-g-v/
 2. http://oftomed.kiev.ua/komp%E2%80%99yuternij-zorovij-sindrom/
 3. http://nmc-kiev.org/41-nehatyvnyi-vplyv-komp-iutera-na-zdorov-ia-liudyny-zakhvoriuvannia-oporno-rukhovoho-aparatu-vypusk-3
 4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
 5. http://mg-pro-comp.net.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=119:vpravudljaohej&catid=40:korusniporadupk&Itemid=132
 6. http://nmc-kiev.org/34-negativnij-vpliv-komp-yutera-na-organizm-lyudini-tunelnij-sindrom-zap-yastya-vipusk-1
 7. http://diagnoz.net.ua/diagnoz/12990-patologchniy-vpliv-kompyutera-na-organzm-lyudini.html

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вид роботи

3

4

5

Розуміння

завдання

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел

Робота демонструє точне розуміння завдання

Виконання завдання

Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми

Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

Результат роботи

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

Творчий підхід

Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виведень

Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи