Ноутбуки, гаджети, планшети…

ВСТУП

Обчислювальна техніка протягом десятків років знаходиться в області уваги багатьох компаній – розробників нових типів комп’ютерів та інформаційних технологій. Особливе місце серед них займають розробки портативних комп’ютерів та різноманітних гаджетів. Ідея їх створення з’явилася відносно недавно і швидко стала реальністю. Сьогодні вони набувають все більшої популярності як альтернатива звичайним настільним комп’ютерам. Їх невеликий розмір і вага, надзвичайна мобільність і багатофункціональність сприяють поширенню серед професіоналів і користувачів, навіть викликають заздрощі.

Чи витіснять ці типи комп’ютерних пристроїв звичайні настільні моделі персональних комп’ютерів? Чи задовольнять розв’язування професійних інформаційних завдань кожного спеціаліста в майбутньому? Яку роль відіграють у подальшій модернізації hardware?

На ці, та ряд інших питань слід відповісти студентові, пройшовши веб-квест.

ЗАВДАННЯ

Для проходження веб-квесту необхідно вибрати одну із 5 ролей.

Кожна роль має свої завдання, які необхідно виконати і представити звіт про виконану роботу у вигляді, вказаному у завданні.

Після роботи над веб-квестом відбудеться публічна презентація Вашої роботи та оцінка за вказаними критеріями.

РОЛІ УЧАСНИКІВ ВЕБ-КВЕСТУ

1.Журналіст. Ваше завдання – підготувати коротку статтю "Винахід майбутнього",  розповівши про історію винайдення ноутбука та його  перші моделі. Задумайтесь, чому стаття має таку назву? 

Використайте посилання

2.Знавець електроніки. Ваше завдання – підготувати короткий огляд основних характеристик сучасних ноутбуків та представити їх класифікацію. Матеріал подати у вигляді презентації.

Використайте посилання

3.Дослідник. Ваше завдання – дослідити, які переваги та недоліки має ноутбук перед настільним комп'ютером. Підсумки роботи представити у вигляді порівняльної таблиці на папері формату А3.

Використайте посилання

4.Знавець гаджетів. Ваше завдання – зробити огляд різних видів сучасних гаджетів та окреслити сфери їх застосування. Підготуйте презентацію.

Використайте посилання

5.Консультант. Вам треба надати консультацію як правильно вибрати планшет. Складіть пам'ятку – рекомендацію у вигляді буклету.

Використайте посилання

Використайте посилання

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

3

4

5

Розуміння

завдання

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел

Робота демонструє точне розуміння завдання

Виконання завдання

Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми

Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

Результат роботи

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

Творчий підхід

Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виведень

Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи