Загальноосвітні дисципліни

Викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін здійснюють підготовку студентів на здобуття повної загальної середньої освіти. Голова циклової комісії – Чорна Наталія Анатоліївна – викладач біології, вища категорія, «старший викладач».

До складу циклової комісії входять:

Астраханцева Неля Василівна – викладач фізики, астрономії, вища категорія, «старший викладач.

Бичек Володимир Леонідович – викладач фізичного виховання, І категорія.

Вапнична Оксана Павлівна – викладач біології.

Вікарська Тетяна Василівна –викладач математики, вища категорія, «старший викладач».

Винник Валентина Петрівна – викладач хімії, ІІ категорія.

Зозуля Світлана Вікторівна – викладач інформатики, математики, вища категорія, «старший викладач».

Луцюк Володимир Петрович – викладач фізичного виховання, вища категорія, «старший викладач», «викладач-методист».

Мельник Віталій Сергійович – викладач хімії, ІІ категорія.

Шаварська Тетяна Анатоліївна – викладач математики

Юрченко Юрій Анатолійович – викладач фізичного виховання, вища категорія, «викладач-методист»

Гарбар Олена Володимирівна – викладач фізкультури.

Кіяшко Леонід Федорович – виклада «Захисту Вітчизни», вища категорія.

Викладачі циклової  методичної комісії загальноосвітніх дисциплін працюють  над реалізацією головної методичної проблеми коледжу «Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку пізнавальної активності студентів». Метою дослідження є забезпечити інноваційну діяльність викладання як спосіб ефективного розвитку пізнавальної активності та самостійності студентів, закласти механізм самореалізації майбутнього фахівця як особистості і професіонала.

З метою підвищення ефективності та якості роботи в процесі викладання викладачі циклової комісії використовують традиційні  і новітні форми і методи навчання (усне та письмове опитування на занятті; виступи студентів з повідомленнями та рефератами; комп’ютерні заняття; заняття-тренінги; розв’язування клінічних задач; розігрування ролей тощо), практичні заняття з елементами навчально – дослідницької роботи студентів, відеосупровід, електронні лекції. Для покращення якості знань груп нового прийому викладачі проводили групові та індивідуальні консультації, підтримували контакт із кураторами груп, батьками, викладачами з метою вивчення індивідуальних психологічних особливостей студентів, застосовували різні форми та методи занять з метою активізації пізнавальної діяльності студентів. Для виконання самостійної роботи студентам запропоновано методичні рекомендації, опорні конспекти, схеми, алгоритми, питання для закріплення знань, рекомендовано основну та додаткову  літературу.

В рамках днів циклової комісії проведено конференції «Здоров'я людини – здоров'я нації», «Краса, яку ми не цінуємо», підготовлено студентів до участі в круглих столах «Віруси – повноцінн

і жителі планети Земля», «Глобальна проблема людства. Біологічна безпека», предметні інтелектуальні ігри, брейн – ринги, екскурсії , віртуальні подорожі, спортивні змагання.

Викладачі циклу готують обдарованих студентів до участі в міських та обласних  олімпіадах, на яких студенти нашого коледжу отримують призові місця.

В позааудиторний час студенти відвідують предметні гуртки з хімії, біології, інформатики, математики, а також спортивні секції. Традиційно у травні студенти презентують науково – дослідницькі роботи на  щорічній студентській науково – практичній конференції.

Для підвищення та удосконалення педагогічного досвіду викладачі циклу беруть участь в міських та обласних методичних об’єднаннях, опрацьовують методичну та педагогічну літературу, відвідують конференції, майстер – класи, обмінюються досвідом на засіданнях циклу на «Ярмарку методичних ідей та педагогічних знахідок», проводять відкриті заняття, цікавляться новітньою інформацією на сайтах мережі Internet.