Томографія

ВСТУП

Одним з найважливіших напрямів застосування сучасних інформаційних систем в медицині є отримання та аналіз медичних зображень з діагностичною метою.

Медичні зображення бувають аналогові і цифрові. У наш час цифрові медичні зображення набувають шаленої популярності та відзначаються фахівцями як найбільш інформативні та досконалі.

Опрацювати  такі медичні зображення допомагають  комп’ютерні системи, а той й більше – створити такі їх типи, які не можуть бути отримані іншими способами. Саме до такого методу діагностики відноситься метод комп’ютерної томографії.

Які переваги та недоліки цього методу отримання медичних зображень? Які види комп’ютерної томографії існують? Як підготувати пацієнта до проходження процедури комп’ютерної томографії?

Про ці та інші актуальні питання теми Ви дізнаєтесь, пройшовши даний веб-квест.

ЗАВДАННЯ

Для проходження веб-квесту необхідно вибрати одну із 5 ролей.

Кожна роль має свої завдання, які необхідно виконати і представити звіт про виконану роботу у вигляді, вказаному у завданні.

Після роботи над веб-квестом відбудеться публічна презентація Вашої роботи та оцінка за вказаними критеріями.

Ролі учасників веб-квесту

  1. Винахідник. Ваше завдання – підготувати коротку історичну довідку (хронологію) винайдення, розвитку та застосування у медицині методу томографії. Підготувати презентацію з теми. Пошук зображень для презентації здійснити самостійно.

Використайте посилання: 

http://vidpoviday.com/shho-take-tomografiya-chastina-1

Консультант Центру комп’ютерної томографії Ваше завдання – підготувати коротку бесіду з пацієнтом про метод КТ та підготовку пацієнта до обстеження. Використайте посилання:

http://xn—-ttbeqkc.xn--j1amh/kt 

http://xn—-ttbeqkc.xn--j1amh/obladnannya/5-kt

  1. Консультант Центру комп’ютерної томографії Ваше завдання – підготувати коротку бесіду з пацієнтом про метод МРТ та підготовку пацієнта до обстеження. Використайте посилання:

http://xn—-ttbeqkc.xn--j1amh/mrt

http://xn—-ttbeqkc.xn--j1amh/obladnannya/4-mrt

  1. Консультант Центру комп’ютерної томографії. Ваше завдання – Ваше завдання – підготувати коротку бесіду з пацієнтом про метод ПЕТ та підготовку пацієнта до обстеженн.

Використайте посилання:

  1. ://mednews.in.ua/home/diagnostika-ta-analizi/21783-pozitronno-emisijna-tomografija

httpwwwmedunioncomuadiagnostykapozitronnoemisiynatomografiyapet

  1. Серфер. Ваше завдання – знайти 3 відеоролики проведення процедури КТ, МРТ, ПЕТ та продемонструвати їх у аудиторії.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

3

4

5

Розуміння

завдання

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел

Робота демонструє точне розуміння завдання

Виконання завдання

Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми

Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

Результат роботи

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

Творчий підхід

Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виведень

Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи