«Телемедичний» пацієнт: медсестринська підтримка

ВСТУП

Сучасну охорону здоров’я вже неможливо уявити без застосування комп’ютерних систем обробки медичних даних, медичних приладо-комп’ютерних систем або комп’ютерних телекомунікаційних мереж. Вони належать до сфери високих технологій, що забезпечують інноваційний розвиток охорони здоров’я.. Ці технологійї не виконуватимуть роботу замість вас, проте вони допоможуть вам виконати її краще, оперативніше і якісніше. Однією із них є телемедицина – надання медичних послуг у тих випадках, коли відстань між медичним працівником і пацієнтом є критичним чинником.

Що потрібно знати медичній сестрі про телемедичні процедури? Як підготуватись до їх виконання? Як працювати із «телемедичним» пацієнтом?

Відповіді на ці та інші актуальні питання теми Ви дізнаєтесь, пройшовши веб-квест.

ЗАВДАННЯ

Для проходження веб-квесту необхідно вибрати одну із 5 ролей.

Кожна роль має свої завдання, які необхідно виконати і представити звіт про виконану роботу у вигляді, вказаному у завданні.

Після роботи над веб-квестом відбудеться публічна презентація Вашої роботи та оцінка за вказаними критеріями.

Ролі учасників веб-квесту

  1. Менеджер  з ІТ-технологій в охороні здоров’я. Ваше завдання – підготувати коротку розповідь про становлення, розвиток та перспективи впровадження телемедицини в Україні. Підготувати презентацію з теми. Пошук зображень для презентації здійснити самостійно.

Використайте посилання:

http://ordinatorskaya.com/2016/02/29/shho-take-telemeditsina/

http://www.unian.ua/print/511381

  1. Перекладач. Ваше завдання – підготувати переклад частини статті за вказаним посиланням, використовуючи комп’ютерні перекладацькі системи.

https://crnns.ca/wp-content/uploads/2015/02/Telenursing2014.pdf

https://translate.google.com.ua/?hl=ru

Перекласти відповідь на питання: «What is telenursing?».

  1. Патронажна медична сестра телемедичного центру. Опишіть основні можливості та функціональні обов’язки . Використайте посилання (абзац «Телепатронаж»)

http://studopedia.ru/7_94055_telesestrinstvo.html

  1. Чергова медична сестра call-центру. Опишіть своє робоче місце та функції.

Використайте посилання:

http://call-center.crm.ua/uk/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-call-cente

https://medics.com.ua/users

http://studopedia.ru/7_94055_telesestrinstvo.html

  1. Знавець медичного права. Розкрийте суть та проблеми забезпечення конфіденційності та захисту приватної інформації в телемедичних системах.
  2. Використайте посилання:

 http://motherandchild.org.ua/files/attachments/IT_Security_and_Privacy_in_Healthcare.pdf

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

3

4

5

Розуміння

завдання

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел

Робота демонструє точне розуміння завдання

Виконання завдання

Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми

Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

Результат роботи

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

Творчий підхід

Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виведень

Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи