Абітурєнту

Хмельницький базовий медичний коледж здійснює прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», спеціальностями «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Фармація», напрямку підготовки Сестринська справа, галузі знань Медицина, денної форми навчання відповідно до ліцензії АЕ 636353 в межах ліцензованого обсягу.

До Хмельницького базового медичного коледжу приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах.

Прийом до Хмельницького базового медичного коледжу здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

Фінансування підготовки фахівців у Хмельницькому базовому медичному коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.