Абітурєнту

Хмельницький базовий медичний коледж здійснює прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», спеціальностями 223Медсестринство за освітніми програмами «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Сестринська справа», та 226 Фармація, промислова фармація за освітньою програмою «Фармація»,  галузі знань 22 Охорона здоров'я, денної форми навчання відповідно до МОН України. в межах ліцензованого обсягу. З 2020 року здійснюється прийом на навчання за ступінню "фаховий молодший бакалавр" у структурі фахової передвищої освіти.

До Хмельницького базового медичного коледжу приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах.

Прийом до Хмельницького базового медичного коледжу здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

На навчання для здобуття ступеня "фаховий молодший бакалавр", приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для здобуття ступеня "фаховий молодший бакалавр" з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

Фінансування підготовки фахівців у Хмельницькому базовому медичному коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за регіональним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.