Природничо-наукові дисципліни

Дисципліни, що входять до циклової комісії природничо-наукової підготовки  покликані стати фундаментом для формування у студентів професійних компетенцій,  розвитку клінічного мислення та причинно-наслідкових зв’язків.    Це такі дисципліни як анатомія людини, фізіологія, патоморфологія та патофізіологія, фармакологія, латинська мова, мікробіологія, основи екології, соціальна медицина та охорона здоров’я, інтегровані дисципліни – медична біологія, біологічна фізика, медична хімія, медична генетика та ін. Усвідомлюючи свої завдання, викладачі циклової комісії вбачають основним у діяльності – упровадження та пошук нових  форм та методів навчання, що дають можливість студентам отримати стійкі знання та практичні навички.

До складу комісії входять:

Квасовська Жанна Степанівна – голова комісії, викладач епідеміології, мікробіології, соціальної. медицини і ООЗ, основи екології та проф. медицини, вища кваліфікаційна категорія, «викладач-методист». 

Мороз Оксана Вікторівна – викладач анатомії людини, патоморфології та патофізіології, вища кваліфікаційна категорія, «викладач-методист».

Воронкіна Олена Миколаївна – викладач фармакології,  – вища кваліфікаційна категорія, «викладач-методист».

Юзвишин Сергій Миколайович – викладач анатомії людини, фізіології, І кваліфікаційна категорія.

Ярошенко Олена Олегівна – викладач фізіології, патоморфології, вища кваліфікаційна категорія.

Та внутрішні сумісники: 

Воронкіна Олена Миколаївна – викладач фармакології, вища кваліфікаційна категорія, "викладач-методист"

Мазуркова Оксана Іванівна – викладач латинської мови, викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист".

Мельник Віталій Сергійович – виклада хімії, викладач І категорії

Винник Валентина Петрівна – викладач мікробіології, викладач ІІ категорії

Вапнична Оксана Павлівна – викладач біології, спеціаліст

  У межах реалізації методичної проблеми коледжу “Науково-методичний супровід інноваційної педагогічної діяльності викладачів коледжу” предметна циклова комісія природничо-наукової підготовки визначила та розробила питання змістового напрямку проблеми – “Інтеграція знань як інноваційний засіб формування професійних компетенцій”.

Викладачами циклової комісії зроблено багато: обладнані кабінети,  розроблені комплекси методичного забезпечення дисциплін циклу. Практичні і теоретичні заняття забезпечені необхідними навчальними і методичними матеріалами, підготовлені матеріали для самостійної роботи студентів. Викладачі постійно працюють над підвищенням рівня професіоналізму – організоване взаємовідвідування теоретичних і практичних занять, проводяться відкриті заняття, науково-теоретичні конференції,  семінари, щомісячні огляди наукової та методичної літератури, обговорюється кращий досвід роботи викладачів коледжу. І все це у тісній співпраці з викладачами клінічних дисциплін.

Викладачі природничо-наукової підготовки на заняттях та в позаурочний час  використовують один із активно діючих інноваційних методів  – інформаційні, дослідницькі та практико-орієнтовані інтегровані проекти, які створюють умови для реалізації навчального та творчого потенціалу особистості студентів, допомагають їм досягти високого інтелектуального розвитку.

Позитивний досвід викладачів ПЦК з організації інтегрованих міжпредметних проектів дозволив побудувати роботу  викладачів  за принципом логічних узагальнень, дотримання послідовності програмового та досліджуваного матеріалу, інтеграції “суміжних знань” у викладанні різних предметів, поділитися методичними  надбаннями  з колегами коледжу та іншими медичними навчальними закладами області.

   Робота над проектами – «Квіти чорної смерті», «Паразити», «Віруси – повноцінні мешканці планети Земля», «Біла чума», «Здоровий спосіб життя», «Глобальні проблеми  людства. Біологічна безпека». суттєво вдосконалює особистісні якості студентів, які разом з набутими професійними знаннями та навичками дозволяють майбутнім фахівцям зайняти належне місце серед працівників охорони здоров’я.

Узагальненні матеріали просвітницького проекту на тему «Здоровий спосіб життя», присвячений Всесвітньому дню здоров'я , студенти відділень «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» , «Акушерська справа» представили в школах міста Хмельницького в НВК № 5,10,11

Мета творчих просвітницьких проектів: «Небезпечність ІТ технологій», «Гігієна води та водопостачання населення», «Небезпечні харчові продукти», «Алкоголізм серед підлітків та його наслідки», «Раціональне харчування», «Тютюнопаління та його наслідки», «Скажемо ні наркотикам»– забезпечення та реалізація реального психолого-новаторського впливу на розвиток особистості студентів коледжу, окремих учнів шкіл, мікрогруп та класів, утвердження серед молоді здорового способу життя.

 

Мета творчих просвітницьких проектів: «Небезпечність ІТ технологій», «Гігієна води та водопостачання населення», «Небезпечні харчові продукти», «Алкоголізм серед підлітків та його наслідки», «Раціональне харчування», «Тютюнопаління та його наслідки», «Скажемо ні наркотикам»– забезпечення та реалізація реального психолого-новаторського впливу на розвиток особистості студентів коледжу, окремих учнів шкіл, мікрогруп та класів, утвердження серед молоді здорового способу життя.

Серед здобутків викладачів комісії – організація роботи волонтерів із числа студентів серед людей похилого віку, а згодом – підготовка і просвітницька робота із молоддю по наданню первинної допомоги населенню у разі терористичних актів чи у зоні АТО.