Акушерство та гінекологія

Предметно – циклова комісія викладачів акушерства, гінекології та репродуктивного здоров’я  свою педагогічну діяльність спрямовує  на поєднання традиційних форм навчання і сучасних  інноваційних технологій.  

 

Собко Світлана Юхимівна. Закінчила Дніпропетровський медичний інститут в 1979 році, за спеціальністю акушерство і гінекологія. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Педагогічний стаж – 36 років. Викладає предмети: гінекологія, медсестринство в гінекології, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї. Виконує обов’язки: голова предметної-циклової комісії викладачів акушерство, гінекології та репродуктивного здоров’я; керівник гуртка з гінекології; куратор.

 

 

Процишин Оксана Петрівна. Закінчила Тернопільський медичний інститут в 1979 році за спеціальністю акушерство та гінекологія. Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж – 30 років. Викладає предмет: акушерство, невідкладні стани в акушерстві та гінекології, медсестринство в акушерстві. Виконує обов’язки: зав. навчальною кімнатою на базі Хмельницького міського перинатального центру; куратор.

 

 

 

Хоружа Ольга Федорівна. Закінчила Кубанський медичний інститут 1974 році, за спеціальністю акушерство та гінекологія. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач методист. Педагогічний стаж 38 років. Викладає предмети: акушерство. Виконує обов’язки: Завідуюча відділенням «Акушерська справа».

 

 

 

 

Калиновська Олександра Григорівна. Закінчила Буковинську державну медичну академію в 1999 р. за спеціальністю акушерство та гінекологія. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж: 15 років. Викладає предмети: невідкладні стани в акушерстві та гінекології, гінекологія. Виконує обов’язки: Заступник директора з науково-методичної роботи.

 

 

 

Любченко Наталія Петрівна. Закінчила Київський національний медичний університет О.О. Богомольця в 1999 році за спеціальністю акушерство і гінекологія. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж: 14 років. Викладає предмети: акушерство, невідкладні стани в акушерстві та гінекології, медсестринство в акушерстві. Виконує обов’язки: зав. кабінетом  доклінічної практики з акушерства, гінекології, медсестринства в акушерстві і гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Керівник гуртка з акушерства; куратор.

Найефективніша технологія  навчання, що впроваджується  викладачами циклу – імітаційно-ігрове моделювання , тобто відтворення в умовах навчання  професійних або  життєвих реалій з  метою формування професійного і  соціального досвіду студентів.  Стажування  з виконанням посадової ролі, імітаційний тренінг – це виконання певних дій  в реальних ситуаційних умовах.  Викладачами циклу Хоружою О.Ф., Калиновською О.Г., Собко С.Ю., Любченко Н.П., Процишин О.П. розроблені алгоритми практичних навичок з  акушерства, гінекології, невідкладних станів в акушерстві та гінекології та медсестринства в акушерстві і гінекології, які дають змогу  підвищити  ефективність підготовки  до практичних занять і  майбутньої професійної діяльності.

Викладачі циклової комісії навчальний матеріал  подають так, що він виступає передусім засобом пробудження  й розвитку  пізнавальної активності студентів, розвитку їх мислення, тобто формування професійної компетентності. Але в такій  же мірі і засобом  виховання  в них особливого, власне людського ставлення  до навколишнього світу й до самого себе, до своєї професійної діяльності, тобто виховання гуманітарної культури.

Кабінет  до клінічної практики з акушерства, гінекології, медсестринства  в акушерстві  і гінекології, репродуктивного здоров ’я та планування сім’ї оснащений сучасними фантомами та муляжами, медичним інструментарієм та предметами догляду, які  необхідні для відпрацювання  практичних навичок з акушерства та гінекології відповідно до  галузевих стандартів (ОКХ, ОПП) . Гордістю кабінету є колекція вологих препаратів. В кабінеті створені  комплекси методичного забезпечення занять, які постійно поповнюються і  поновлюються.

Викладачі циклу застосовують  сучасні  особистісно – орієнтовані  принципи організації навчально-виховної  діяльності.  Враховуючи прогресивні досягнення медицини і педагогічної науки та систематизувавши доробки власного педагогічного досвіду, викладач Любченко Н.П. виробила системний підхід до впроваджень інформаційно- комунікативних технологій навчання, індивідуальний  стиль організації і проведення теоретичних занять  з використанням мультимедійного супроводу.

   З метою покращення засвоєння студентами  практичних  навичок був створений фільм – тренінг, в якому  відображене поетапне  відпрацювання практичних навичок  з акушерства і гінекології. Вказаний фільм може використовуватись для  самостійної роботи студентів в аудиторний і поза аудиторний час. Фільм створений викладачами  Собко С.Ю., Любченко Н.П.

Фільм «Коригуюча гімнастика» створений як дослідницька робота студентів.  У фільмі  студенти демонструють вправи та контролюють  правильність їх виконання вагітними із тазовими передлежаннями плоду. Фрагменти фільму можуть використовуватись як із навчальною метою, так і в подальшій практичній роботі випускників.  Фільм створений  студентами акушерського гуртка під керівництвом  Процишин О.П.

Викладачі циклової комісії  прийняли участь у роботі національного циклу семінарів у форматі  телемосту «Міжнародні та вітчизняні стандарти надання гінекологічної допомоги»,що проводяться згідно наказу МОЗ України № 255 від 21.11.2013р.

Студенти – гуртківці та викладачі циклової комісії – активні учасники санітарно-просвітницького руху серед учнівської,студентської молоді,пропагують сімейні цінності,здоровий спосіб життя.

Гуртківці разом з керівниками гуртків відвідали вебінар у форматі телемосту (Київ-Тернопіль-Хмельницький) у ХМПЦ «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні».

Робота циклової комісії викладачів акушерства, гінекології та репродуктивного здоров’я підпорядкована головній меті – системному, цілеспрямованому впровадженні нових форм і методів роботи, в тому числі і поза аудиторної, розвитку творчих здібностей студентів та забезпеченню якісної підготовки молодших спеціалістів.