Наказ про вибори

Н А К А З 

16 серпня 2016                                      м.Хмельницькмй                                          №50/1-од

Про організацію

виборів керівника коледжу

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту», згідно «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726, Статуту ВНЗ «Хмельницький базовий медичний коледж» та на виконання розпорядження Голови Хмельницької обласної ради від 8.08.2016 року №82/2016-о «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Хмельницького базового медичного коледжу»,

НАКАЗУЮ:

1. Для організації процесу проведення виборів керівника ВНЗ «Хмельницький базовий медичний коледж» розробити положення «Про організаційний комітет з проведення виборів керівника Коледжу» (далі – організаційний комітет) та створити його у  складі:

- Тарасенко Т.Г.- базовий методист коледжу;

- Мазуркова О.І.- методист коледжу;

- Винова Г.І.- завідувач господарства коледжу;

- Лубова Т.Ф. – завідуюча відділенням;

- Бойко Л.С.- завідуюча відділенням

2. Організаційному комітету розробити:

Положення про порядок проведення виборів керівника Коледжу;

Положення про виборчу комісію з проведення виборів керівника Коледжу;

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах керівника Коледжу;

Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах керівника Коледжу;

Вищезазначені положення розглянути на засіданні педагогічної ради та студентській конференції.

3. Встановити кінцевий термін обрання виборних представників з числа працівників коледжу, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також з числа студентів для участі у виборах керівника коледжу до 05 жовтня 2016 року.

4. Інспектору з кадрів Коледжу – Юрченко Т.М.. скласти алфавітні списки виборців (педагогічних працівників), виборців інших категорій, співробітників коледжу, студентів денної форми навчання, які передати  до організаційного комітету .

5. Для контролю та реалізації проведення виборів керівника ВНЗ «Хмельницький базовий медичний коледж» створити виборчу комісію у складі (далі-виборча комісія):

1. Горбатюк Ю.Г.- завідувач відділення післядипломної освіти;

2. Звездюк А.Л. – заступник директора з гуманітарної освіти та виховання;

3. Алєксєєва Т.О. – заступник директора з навчальної роботи;

4. Воронюк О.В. – завідувач відділення «Фармація»;

5. Угляр С.Г. – викладач терапевтичного профілю;

6. Усачек Л.І. – головний бухгалтер коледжу;

7. Кривецька М.П. – голова студентського самоврядування коледжу.

6. Комітету студентського самоврядування Коледжу, у строк до 05 жовтня 2016 р. відповідно до ст..40 Закону України «Про вищу освіту», провести обрання представників для участі у виборах із числа студентів у відповідності до «Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах керівника Коледжу». Списки виборців (представників студентського колективу) подати до організаційного комітету у строк до 07 жовтня 2016 року.

7. Організаційному комітету у термін до 17 жовтня 2016 року скласти та подати виборчій комісії список виборців, які мають право брати участь у виборах (далі-список виборців), але не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів.

8. Затвердити заходи з проведення процедури обрання керівника Коледжу.   (Додаток № 1 до наказу).

9. Виборчій комісії – інформацію про дату, час і місце проведення виборів оприлюднити до 19 жовтня 2016 року, із використанням інформаційних ресурсів Коледжу.

10. Для роботи організаційного комітету виділити приміщення-аудиторія №32 та забезпечити необхідною кількість засобів зв’язку, оргтехніки, тощо.

11. Організаційному комітету – для проведення голосування виділити приміщення «Актова зала» Коледжу, яке обладнати достатньою кількістю кабін для таємного голосування, прозорими скриньками, а також належним освітленням та засобами для заповнення бюлетенів тощо.

12. Особи, які є членами організаційного комітету та виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень звільняються від основної роботи у Коледжі із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного договору.

13. Вибори керівника ВНЗ «Хмельницький базовий  медичний коледж» провести 26 жовтня 2016 року в  приміщенні «Актова зала» Коледжу з 9.00 до 15.00.

14. Наказ довести до відома усіх осіб вказаних в наказі під розпис, та розмістити на сайті коледжу.

15. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СПОСТЕРІГАЧІВ НА ВИБОРАХ КЕРІВНИКА КОЛЕДЖУ