Засідання методичної ради 2015-2016 н.р.

28.08.2015р.                                                                                                                                  УХВАЛА

Порядок денний:

1. Стан готовності медичних коледжів та училищ до нового навчального року із врахуванням рекомендацій МОЗ України.

Доп.Нагорний І.М. – директор. Хмельницького базового медичного коледжу

2. Рекомендації щодо проведення Дня знань у 2015році.

Доп.Звездюк А.Л. – заст. дир. з гум. освіти та вих Хмельницького базового медичного коледжу.

4.Обговорення плану роботи методичної ради на 2015-2016 навчальний рік та організації роботи методичних об’єднань.

Доп.Тарасенко Т.Г. – базовий методист Хмельницького базового медичного коледжу.

5.Вибори секретаря методичної ради

Члени методичної ради


09.10.2015                                                                                                                                    УХВАЛА

Порядок денний

1.Про підсумки діяльності педагогічних колективів медичних коледжів та училищ у 2014-2015 н. р. та перспективи розвитку навчальних закладів на найближчий термін.

Нагорний І.М.-дир. Хмельницького базового медичного коледжу

2.Внутрішній контроль як складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти у медичних коледжах та училищах.

Алєксєєва Т.О.-заст. дир. з навч. роб.Хмельницького базового медичного коледжу

Готують заст..дир з навч.роб коледжів та училищ

3.Національно-патріотичне виховання студентської молоді: сучасний український вимір.

Звездюк А.Л.-заст. дир. з гум. осв. та вих.Хмельницького базового медичного коледжу

4.Про формування контингенту студентів на 2015-2016 рік. Якісний склад студентів нового прийому.

Зав. відділ.Хмельницького базового медичного коледжу

Готують відповідальні секретарі коледжів та училищ

5.Організація завершального етапу роботи над головною методичною проблемою

Тарасенко Т.Г. – базовий методист Хмельницького базового медичного коелджу

Готують методисти коледжів та училищ


22.01.2016                                                                                                                                       УХВАЛА

1. Державна атестація випускників як важливий критерій якості підготовки медичних фахівців.

Доп. Хоружа О.Ф. – зав.відділення "Акушерська справа" ХБМК

2. Використанні Веб-ресурсів для оптимізації процесу навчання у медичному коледжі.

Доп. Тарасенко Т.Г. – методист ХБМК.

3. Про стан забезпечення, умови проживання, самостійного навчання та відпочинку студентів у гуртожитках

Доп. заст.дир. з гум. освіти та виховання коледжів та училищ

4. Підсумки зимової сесії та аналіз успішності студентів за І сесместр.

Доп. зав.відділеннями


15.03.2016                                                                                                                                УХВАЛА

1. Формування міждисциплінарних компетенцій в процесі практичної підготовки медичних фахівців.

Доп. Юрков С.І. (Кам’янець-Подільське медичне училище)

2. Робота зі студентами, схильними до правопорушень та сім’ями, які потрапили у несприятливі життєві обставини

Доп. Чернецька Н.Й.  (Кам’янець-Подільське медичне училище)

3. Деякі питання організації вивчення, узагальнення та оформлення матеріалів педагогічного досвіду роботи викладачів у коледжі.

Доп. Тарасенко Т.Г. (Хмельницький базовий медичний коледж) 

4. Зміни та роз’яснення до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Доп. Мазуркова О.І.  (Хмельницький базовий медичний коледж)

5. Про хід підготовки до регіональної науково-практичної конференції педагогічних працівників медичних училищ та коледжів за підсумками роботи над методичними проблемами.

Доп. Тарасенко Т.Г. (Хмельницький базовий медичний коледж)