Рейтинг успішності студентів

У цьому розділі сайту розміщуються рейтингові списки студентів коледжу по відділеннях та курсах навчання, які навчаються за державним замовленням за результатами навчання на кінець семестру та екзаменаційної сесії по відділеннях та курсах:

Для перегляду списків виберіть відділення та курс навчання студента

Відділення "Сестринсько-акушерська справа"

Освітня програма: "Акушерська справа"

І курс

ІІ курс

Освітня програма "Сестринська справа"

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Відділення "Лікувальна справа"

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Відділення "Фармація"

І курс

ІІ курс

ІІІ курс