Методичний кабінет

Методичний кабінет Хмельницького базового медичного коледжу є методичним, інформаційним та координаційним центром роботи базового коледжу, який діє відповідно до чинного законодавства та забезпечує науково – методичний супровід навчально-виховного процесу у закладі.

Методичний кабінет функціонує відповідно до Положення про методичний кабінет Хмельницького базового медичного коледжу.

Метою діяльності методичного кабінету базового коледжу є забезпечення високої якості підготовки медичних спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» через сучасний рівень організації методичної роботи як складової навчально-виховного процесу.

Методичний кабінету бере участь у плануванні методичної роботи базового коледжу, методичних структурних підрозділів, узгоджує графіки проведення методичних заходів, конференції, семінарів тощо. На базі кабінету працюють предметні циклові комісії (в тому числі і обласні), творчі групи, викладачі та куратори. Методичний кабінет виконує постанови педагогічної ради, методичної ради та накази і розпорядження адміністрації базового коледжу щодо навчально-методичної та виховної роботи.

У методичному кабінеті розміщені матеріали з питань організації навчально-виховного процесу, його забезпечення навчально-методичними матеріалами, висвітлюється робота позитивного педагогічного досвіду роботи викладачів, влаштовуються педагогічні виставки матеріалів.

Методичний кабінет працює з викладачами з питань підвищення кваліфікації та фахового рівня в міжкурсовий період та планує проходження курсів підвищення кваліфікації, рекомендує до опрацювання психолого-педагогічну та фахову літературу, організовує методичні конференції та семінари.