Професійні дисципліни спеціальності Фармація

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки спеціальності «Фармація» розпочала роботу  у 2014 році.

Голова ПЦК – Воронкіна О.М., викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

До складу методичної комісії входить 7 викладачів:

4 спеціаліста вищої категорії (Воронюк О.В., Мазуркова О.І.,  арасенко Т.Г.,  Харчук П.В.)

2 спеціалісти ІІ категорії (Фрусевич І.О., Юрчак С.М.)

Перший рік роботи циклової комісії спрямовано на всебічне підвищення кваліфікації, професійної та педагогічної майстерності викладачів. Члени ПЦК працюють над реалізацією навчально-методичної проблеми: «Науково-методичний супровід інноваційної педагогічної діяльності».

Пріоритетним напрямом організаційно-педагогічної діяльності є підготовка студентів до практичної роботи аптечних підприємств різних видів та форм власності, до виконання функціональних обов’язків на посадах, які можуть займати фармацевти за умови реформування системи охорони здоров’я та наближення її до європейських стандартів.

Викладачі циклової комісії на перший план висувають потреби сучасного студента, щоб кожен з них знайшов можливість для самовираження, утвердження своїх сил і творчих здібностей, щоб у кожному прокидалася його індивідуальна людська неповторність.