Будьте здоровими!

«Усі хвороби від нервів!» Мабуть, тільки лінивий не вживає цей вираз. А що робити коли хворіє сама нервова система? Давати кваліфіковану відповідь на це запитання навчає студентів к

оледжу Зимак Стефанія Йосипівна – викладач нервових та психічних хвороб.

Стефанія Йосипівна більше 30 років викладає у коледжі. Вона досягла високої професійної майстерності. Досконало володіє основами психології навчання та педагогічного спілкування, надає значення психологічним аспектам проведення занять, складає психолого-фізіологічні карти груп з метою оптимізації умов спілкування, обрання методики, спрямованої на особистість студента та групу в цілому.

Стефанія Йосипівна застосовує інноваційні навчальні технології  в організації навчально-виховної діяльності. Найбільш продуктивними вважає проблемне навчання: проблемна лекція, лекція-диспут, вирішення проблемних ситуацій, “case-метод”. На практичних заняттях використовує неігрові або ігрові способи аналізу конкретних ситуацій з метою розвитку поведінкових умінь та навичок професійного і соціального характеру. Досконало володіє методикою моделювання цілісної професійної діяльності і часто використовує її на практичних заняттях в умовах навчальної кімнати і на робочих місцях в неврологічних відділеннях міської лікарні та нейрохірургічному відділенні обласної лікарні.

Найбільш продуктивною у засвоєнні професійних навичок вважає роботу біля ліжка пацієнта. Такій організації занять сприяють добре налагоджені професійні контакти викладача, тісна співпраця з персоналом лікувально-профілактичних закладів міста, ретельно підібране науково-методичне забезпечення навчальної  кімнати. Зразком організації навчальної взаємодії є відкрите практичне заняття на тему «Спадкові захворювання нервової системи», проведене в медико-генетичній консультації Хмельницького міського перинатального центру. Методичне забезпечення занять систематизоване і укладене в навчальний посідник «Невідкладні стани в неврології».

Особистісні та професійні якості Стефанії Йосипівни – ерудиція, висока загальна та професійна культура, компетентність, прагнення до набуття нових знань, душевна щирість, організованість, дисциплінованість, пунктуальність викликають глибоку повагу серед колег та студентів.