Від знань – до компетентностей

Узагальнений досвід педагогічної діяльності викладача акушерства та гінекології Любченко Наталії Петрівна на тему «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці молодших медичних спеціалістів» присвячений найбільш результативному підходу до процесу навчання та виховання відповідає сучасній тенденції вищої професійної освіти – підготовку фахівця, який володіє сукупністю знань, навичок, умінь та здатностей необхідних для ефективної професійної діяльності.

У матеріалах досвіду Любченко Н.П. висвітлила принципи компетентісного підходу, розкрила зміст поняття «компетентність». Особливу увагу приділила питанням формування фахових компетентностей у молодших медичних спеціалістів на заняттях з акушерства.

Важливими складовими діяльності Наталія Петрівна вважає не тільки знання й уміння, особливості професійного мислення, але й особистісні якості, уміння спілкуватися з пацієнтом. У зв’язку з цим під поняттям «фахова компетентність» викладач має на увазі не тільки високий рівень спеціальної медичної підготовки, культури, а й соціально – психологічні аспекти його особистості, ціннісні орієнтації, комунікативну грамотність. Власний досвіду роботи у цьому напрямку вона презентує у методичних та навчальних посібниках «Методика проведення практичних занять на основі компетентнісного підходу» (методичні рекомендації для викладачів клінічних дисциплін), «Менструальний цикл: фізіологія і народні прикмети» (навчальні рекомендації для студентів), навчально-методичне забезпечення теми «Фізіологічний менструальний цикл» створено  для студентів вищих навчальних медичних закладів України І – ІІ рівня акредитації, «Нормативно – правова база роботи акушерки: медична документація» – навчально – довідниковий посібник, в якому зібрані основні інструкції акушерки по оформленню медичної документації, «Алгоритми практичних навичок з акушерства» – навчально-довідниковий посібник. . Любченко Н.П. провела відкрите заняття з акушерства на тему «Пологи. Перебіг та ведення» (відділення «Лікувальна справа», ІІІ курс). Проблемна лекція з мультимедійним супроводом, під час якої викладач продемонструвала практичне значення та ефективність моделювання професійних ситуацій.

Ознайомитись з матеріалами досвіду