Формуємо провідні навички ХХІ століття

Більшість шанувальників сучасних комп’ютерних мереж (зокрема мережі Інтернет) вміють лише здійснювати пошук потрібної інформації в пошуковій системі, або спілкуватися в соціальних мережах. А коло можливостей мережевих технологій значно ширше: від передачі простих повідомлень – до створення потужних телекомунікаційних систем. Вони є базовими і для функціонування медичних інформаційних систем, а телемедичні центри, що створюються сьогодні у лікувальних установах різного рівня забезпечують високий рівень отримання, оброблення діагностичної інформації та передачі на необмежені відстані. Мабуть тому, поряд із переліком виробничих функцій молодшого медичного фахівця з’явилася функція підготовки та передачі медичних даних в комп’ютерній мережі.

Оволодіння сучасними комп’ютерними мережевими технологіями отримання, обробки та передачі медичних даних є необхідною умовою якісної підготовки медичного фахівця – вважає викладач основ медичної інформатики Тамара Григорівна Тарасенко, яка ознайомлює студентів з особливою галуззю сучасної охорони здоров’я – телемедициною, наукою, що об’єднала в собі найсучасніші досягнення медицини, інформатики, інженерії, кібернетики, біофізики, математики тощо. Вона вважає, що навчання у коледжі має сприяти формуванню умінь організовувати свою власну інформаційну діяльність, з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та мережі Інтернет.

На заняттях з основ медичної інформатики та під час виконання позааудиторної самостійної роботи студенти, яких навчає Тамара Григорівна працюють з Веб-квестами – проблемними пошуковими завданнями з елементами рольової гри. Для організації такої роботи студентів викладач використовує сайт коледжу, де розміщені Веб-квести та посилання на інформаційні Інтернет – ресурси. Завдання Веб-квесту мають як теоретичне, так і практичне спрямування. Ознайомитись з Веб-квестами.

Робота з Веб-квестами передбачає об’єдання студентів у малі групи, спільну роботу над проблемою, спілкування та інтерактивну взаємодію через Інтернет-мережу. Таке навчання студентів, – впевнена Тамара Григорівна – підготує майбутніх фахівців до виконання телемедичних процедур.