Засідання методичної ради за 2016-2017 н.р.

30.08.2016

Ухвала

Порядок денний

1. Стан готовності медичних коледжів та училищ до нового навчального року із врахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України

Доп. заступники.дир. з навч.роб.

2. Рекомендації щодо проведення Дня знань у медичних коледжах та училищах

Звездюк А.Л. – заст.дир.з гум.освіти та вихованн

4. Обговорення плану роботи методичної ради на 2016-2017 навчальний рік та організації роботи методичних об’єднань

ТарасенкоТ.Г. – базовий методист

5. Вибори секретаря методичної ради

 

11.11.2016

Ухвала

Порядок денний:

1. Сучасні орієнтири розвитку освіти в Україні. За матеріалами проекту МОН «Нова школа»

Доп. Калиновська О.Г. заст. дир. з науково-методичної роботи ХБМК

2. Забезпечення духовної єдності поколінь у системі національного виховання студентської молоді

Доп. Чорна Т.А., Киба О.В. куратори ХБМК

3. Про формування контингенту студентів на 2016-2017 рік. Адаптація студентів – першокурсників до умов навчання у коледжі.

Доп. Зав. відділ. ХБМК, заст.дир.з навч.роб. ВМНЗ регіону

4. Про внесення змін до форм документів про вищу освіту згідно з наказом МОН №701 від 22.60.2016р.

Доп.Алєксєєва Т.Г. – заст.дир.з навч.роб. ХБМК

5. Обговорення графіку та процедури проведення спільних навчально-виховних та методичних заходів тощо

Доп. Тарасенко Т.Г.  – базовий методист

 

02.03.2017

Ухвала

Порядок денний:

1. Сучасні підходи до постановка цілей заняття та визначення результатів в умовах компетентнісного навчання

Доп. Тарасенко Т.Г. – базовий методист ХБМК

2. Інтеграція ініціатив суб'єктів освітнього процесу у ВНЗ І-ІІ р.а. в ефективну національну медіаосвітню систему

Доп. Арсенюк Т.Л. – зав.відділення КПМУ

3. Необхідність формування у студентської молоді екологічної свідомості

Доп. Мінчук І.В. – заст.дир з гум.освіти та вих. ШМУ

4. Про результати робочого візиту в.о. міністра охорони здоров’я України У.Супрун до м. Хмельницького та коледжу.

Доп.Бойко Л.С. – зав.відділення ХБМК

 

19.05.2017

Ухвала

Порядок денний

1. Організація та оцінювання самостійної роботи студентів в умовах компетентністного навчання.

Доп. Похно С.В. – заст. дир з навч. роб. ЧМК

2.  Організація та проведення гурткової та науково-дослідницької роботи студентів як складової рейтингу успішності.

Доп. Калиновська О.Г. – заст. дир. з наук.- метод. роб. ХБМК, Готують заст. дир. з навч. роб. училищ та коледжів.

3. Про реалізацію заходів по атестації викладачів у 2017 році та виконання планів підвищення кваліфікації на ФПК та шляхом стажування (письмова інформація)

Доп. Методисти училищ та коледжів.

4. Обговорення методичних рекомендацій до складання звіту про діяльність навчального закладу за 2016-2017 н.р. Пропозиції щодо планування роботи методичної ради на наступний рік

Доп. Тарасенко Т.Г. – базовий методист ХБМК

5. Різне