Навчаємо професіоналів

Насиченою та багатогранною була програма тижня дисциплін терапевтичного профілю, що відбувалася всередині жовтня у коледжі (голова предметно-циклової комісії Кирилюк О.Л.). До участі було залучено студентів ІІ-ІV курсів, викладачів комісії та суміжних дисциплін, кращих спеціалістів лікувальних закладів міста та області.

У рамках тижня відбулося інтерактивне ток-шоу на тему: «Ожиріння – глобальна епідемія сьогодення». Захід був присвячений всесвітньому Дню здорового харчування, який відзначається щорічно 16 жовтня, і підготовлений викладачем внутрішньої медицини Кирилюк О.Л. та студентами відділення «Лікувальна справа». Тема  вкрай актуальна в країнах Європи та Америки і є однією з найскладніших медико – соціальних проблем сучасності, що вимагає об’єднання зусиль лікарів різних спеціальностей. В інтерактивному ток шоу були висвітлені питання впливу ожиріння на функції внутрішніх органів, нервової системи, репродуктивної сфери жінки та обговоренні питання профілактики та лікування.

У зв’язку з реформуванням невідкладної медичної допомоги в Україні та переформуванням приймального відділення у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомогти, була підготовлена доповідь про специфіку роботи відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги в Хмельницькій міській лікарні, лікарем відділення невідкладної допомоги , викладачем коледжу Сов’як О.О. Доповідь супроводжувалася презентацією мульти – медіа, де висвітлена структура, алгоритм роботи відділення, обов’язки лікаря та медичної сестри для надання професійної швидкої та якісної медичної допомоги хворим, які потребують  ургентної госпіталізації.

У рамках даної теми відбувся майстер-клас з невідкладної допомоги за участю виїзної бригади екстреної допомоги ХОЦЕМД та МК (організований Трихимчук О.В. та Бакалець Л.В. Під час проведення заходу медичним персоналом екстреної служби продемонстровано первинний огляд пацієнта в екстреній ситуації, оцінка важкості стану пацієнта та ймовірних ушкоджень, проведено тренінг по наданню реанімаційних міроприємств з використанням апаратури та оснащення бригади невідкладної допомоги, студенти мали змогу відпрацювати методику реанімаційних міроприємств на фантомі, освоїти методику забезпечення зовнішнього дихання, непрямого масажу серця, корекцію гемодинаміки під час невідкладної ситуації, для бажаючих було проведено екскурсію у машині невідкладної допомоги, проведено ознайомлення із основною  апаратуро виїзної бригади, оснащенням, медичними засобами для забезпечення реанімаційних заходів та збереження вітальних функцій організму.

Студенти четвертого та другого курсу відвідали Хмельницький геронтологічний центр (готували захід Трохимчук О.В., Лось Л.В.), на базі якого проведена міні-конференції на тему: «Особливості допомоги та догляду за геронтологічними пацієнтами на сучасному етапі».

Учасники конференції ознайомились зі структурою та функціями геріатричного центру, з роботою медичної частини (маніпуляційного кабінету, кабінету ЛФК, реабілітаційного кабінету), з роботою харчоблоку, з умовами проживання мешканців центру, умовами надання гігієнічних заходів для важких пацієнтів центру, суспільною роботою та проведенням відпочинку. Студенти спілкувались з геріатричними пацієнтами, відвідуючи їх у кімнатах(важкі пацієнти), у аудиторії(з ходячими пацієнтами).

На конференції висвітлено доповіді на теми: «Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у пацієнтів похилого віку, ускладнення та особливості допомоги при них у геріатричних пацієнтів». Підготували студенти 4 курсу відділення «лікувальна справа», Черниш Катерина, Франкова Катерина; «Особливості перебігу хронічного панкреатиту упацієнтів похилого віку. Дієта та догляд при розладах травлення». Підготували студенти 4 курсу відділення «лікувальна справа» Чиж Тетяна, Хребтата Лілія; «Цукровий діабет 2 типу, фактри ризику, особливості харчування у пацієнтів похилого віку». Підготували студенти 4 курсу відділення «лікувальна справа» Стецюк Катерина, харкова Тетяна; Особливості раціонального харчуваня у пацієнтів похилого віку». Підготували студенти 4 курсу відділення «лікувальна справа» Степанюк Віроніка, Фісенко Оксана.

З метою поглиблення знань студентів з венеричних хвороб, їх видів, збудників, причин, шляхів передачі, способів та засобів профілактики, наслідків хвороб проведена лекція лікарем-дерматовенеролог Заярнюком Т.В. на тему: «Профілактика венерологічних хвороб», зі студентами відділення «Лікувальна справа» та «Акушерська справа» (захід підготували викладачі Киба О.В., Сис О.М.). Захід сприяв  санітарно – гігієнічному вихованню, формуванню почуття відповідальності за збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Проведення тижня наук сприяло поглибленню знань студентів, поєднувало теорію з практикою, розширювало світогляд студентів та формувало професійні компетентності майбутніх медичних фахівців.