Візуалізація даних

ВСТУП

Подання відомостей, даних, фактів у візуальній формі, як результата їх аналізу набуває у сучасному суспільстві все більших переваг. Адже візуальні дані краще сприймаються і дають змогу швидко і ефективно донести до користувача власні думки та ідеї. Успіх візуалізації безпосередньо залежить від правильності її застосування, а саме – від вибору типу графічного подання данних, його правильного використання і оформлення.

ЗАВДАННЯ

  1. Зареєструйтесь на сайті http://piktochart.com
  2. Ознайомтесь з режимами роботи, видами візуалізації та шаблонами
  3. Сплануйте сценарій майбутньої візуалізації даних про здоровий спосіб життя відповідно до вибраних ролей. Потрібні дані доберіть в Інтернеті.
  4. Створіть візуалізацію відповідно до вибраного нижче завдання, користуючись відповідними шаблонами
  5. Збережіть файл у відповідному форматі. Надішліть посилання на створену візуалізацію на електронну адресу викладача.

Після роботи над веб-квестом відбудеться публічна презентація Вашої роботи та оцінка за вказаними критеріями. Для цього

РОЛІ УЧАСНИКІВ ВЕБ-КВЕСТУ

1.Графічний аналітик. Ваше завдання – провести коротке опитування на тему «Шкідливі звички» серед студентів групи  та преставити результати у вигляді інфографіки

2.ЛекторВаше завдання – підготувати коротку презентацію на тему «Здоровий спосіб життя» (до 5 слайдів) та виступити перед студентами групи

3.Дизайнер. Ваше завдання – підготувати плакат «За здоровий спосіб життя» для розміщення його в навчальному закладі  та продемострувати результат перед студентами групи.

4.Доповідач. Ваше завдання – підготуватись до доповіді на тему «Здоровий спосіб життя» (не більше 3 сторінок) та виступити з нею перед студентами групи

5.Рекламний агент. Ваше завдання – підготувати рекламний проспект на тему: «Здоровий спосіб життя» та продемонструвати його студентам групи.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

3

4

5

Розуміння

завдання

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел

Робота демонструє точне розуміння завдання

Виконання завдання

Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми

Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

Результат роботи

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

Творчий підхід

Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виведень

Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи