Медсестринство як практика людських відносин

В історії коледжу є багато значущих досягнень. Одним із них є те, що фахівців з сестринської справи у закладі освіти готують з дня його заснування, майже 100 років. Досвід багаторічної роботи у цьому напрямку дає можливість надавати якісну, сучасну та висококваліфіковану освіту.

На відділенні «Сестринсько-акушерська справа» готують фахівців спеціальності «Медсестринство» за освітніми програмами «Сестринська справа» та «Акушерська справа».

Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) за освітньою програмою «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» з присвоєнням професійної кваліфікації «Сестра медична» та на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) за освітньо-професійною програмою «АКУШЕРСЬКА СПРАВА» з присвоєнням професійної кваліфікації «Акушерка».

Випускники здобувають освітньо-кваліфікаційний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» і мають можливість продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр».

Контингент студентів відділення складає 250-300 осіб, щорічно випускається  80-90 фахівців.

Добру славу мають наші випускники. Керівники лікувально-профілактичних установ, зазначають, що підготовка медичних сестер відповідає державним вимогам і стандартам, спеціалісти мають організаторські здібності, вміють приймати професійні рішення, самостійно розв’язувати виробничі, педагогічні, діагностичні, контролюючі і організаційні завдання, володіють комплексом знань з професійних дисциплін. Вони толерантні, відповідальні, вміють працювати у команді.

Сьогодні колектив відділення живе спільними радощами і турботами, буднями та святами, сподіваннями та надіями, а головне – спільною справою, ім’я якої – Медсестринство!