Оголошення

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 2018 РОКУ!


9-КЛАСНИКИ, ЯКІ ВСТУПАТИМУТЬ У КОЛЕДЖ МАЮТЬ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПОТУРБУВАТИСЯ ПРО ОТРИМАННЯ ID-КАРТКИ


11-ТИ КЛАСНИКИ ПОДАВАТИМУТЬ  ЗАЯВУ НА ВСТУП ДО КОЛЕДЖУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІДо уваги абітурієнтів – 2017!


Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


На основі базової загальної середньої освіти

 

Строки виконання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2017р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

18.00  14 липня 201 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань та співбесід

15-22 липня 2017р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 24 липня 2017р.

 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

на місця за кошти регіонального замовлення  12.00 години 29 липня 2017р.

Терміни зарахування вступників

- за  регіональним замовленням – не пізніше 12.00 години 31 липня 2017р.

 - за кошти фізичних або юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю – не пізніше 30 серпня 2017р.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Умов прийому),

проводиться не пізніше 7 серпня

 2017 р.

 

5.3. На основі повної загальної середньої освіти

 

 

Для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

Які не складають вступних випробувань, (на основі результатів ЗНО)

 

Рєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

Починається

 29 червня –25липня 2017р. 1800год.

 

Прийом заяв та документів

З 12 липня по

01 серпня 1800год.

З 12 липня по

08 серпня 1800год.

 

Строки проведення співбесід

2-4 серпня 2017 р.

 

 

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

2-7 серпня 2017 р.

 

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 1200год.

 5 серпня 2017 р.

Не пізніше 1200год.

9 серпня 2017 р.

 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування

на місця за кошти державного замовлення до

1800год.  7 серпня

 

на місця за кошти державного замовлення             1200год.  12 серпня

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня2017 р.

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням до 1200год. 

8 серпня

за державним замовленням до 1200год. 

14 серпня

за рахунок пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2017р.

 

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної  загальної середньої освіти (у межах цих Умов прийому)

проводиться не пізніше 21серпня.

 


Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати ЗНО для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціальність «Медсестринство», спеціалізація «Акушерська справа», на основі повної загальної середньої освіти. 

1. З української мови та літератури (перший предмет)

2. Біологія (другий  предмет).