Структура коледжу

Структура коледжу відповідає потребам навчально-виховного процесу та формується відповідно до Типових штатних нормативів  з врахуванням раціонального та ефективного використання коштів та робочого часу працівників.

Основним структурним підрозділом є відділення.

У структурі коледжу 4 відділення:  С естринсько-акушерська спрва  Лікувальна справа, Фармація та Відділення післядипломної освіти. На кожному із них впродовж року навчаєть більше 200 студентів та проходять курси підвищення кваліфікації біля 3000 молодших медичних спеціалістів. 

Навчально-виховний процес зебезпечують педагогічні працівники навчально-методичного підрозділу, бухгалтерська служба, господарський підрозділ та підрозділ з охорони праці, бібліотека, гуртожиток.

Управління коледжем здійснюється адміністрацією на чолі із директором коледжу.

Викладачі коледжу об'єднуються у предметні (циклові) комісії за напрямками підготовки.