Структура коледжу

Структура коледжу відповідає потребам навчально-виховного процесу та формується відповідно до Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №60 від 23.01.2014р. з врахуванням раціонального та ефективного використання коштів та робочого часу працівників.

Основним структурним підрозділом є відділення.

У структурі коледжу 5 відділень: Акушерська справа, Лікувальна справа, Сестринська справа, Фармація та Відділення післядипломної освіти. На кожному із них впродовж року навчаєть більше 200 студентів та проходять курси підвищення кваліфікації біля 3000 молодших медичних спеціалістів. 

Навчально-виховний процес зебезпечують педагогічні працівники навчально-методичного підрозділу, бухгалтерська служба, господарський підрозділ та підрозділ з охорони праці, бібліотека, гуртожиток.

Управління коледжем здійснюється адміністрацією на чолі із директором коледжу.

Викладачі коледжу об'єднуються у предметні (циклові) комісії за напрямками підготовки.