Методична рада

Коледж є базовим навчальним закладом для медичний училищ та коледжів області. Він бере на себе роль координатора навчально-методичної та науково-методичної роботи педагогічних колективів медичних училищ та коледжів регіону. Свою діяльність в цьому напрямі коледж здійснює через методичну раду, персональний склад якої та план роботи затверджується директором коледжу. Функціонують обласні методичні об´єднання, творчі групи.

Пріоритетними напрямками роботи Хмельницького базового медичного коледжу як базового є:

  • трансформація функції коледжу як координаційного, науково-методичного та інформаційного центру медичних училищ (коледжів) Хмельницької області до нових соціально-економічних умов, інтеграції в світовий освітній простір;
  • уточнення (оновлення) стратегічних напрямів навчально-виховної діяльності медичних училищ (коледжів) області та її спрямування на інноваційний розвиток;
  • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, спрямо­ваних на особистісно орієнтоване навчання;
  • підвищення рівня професійної кваліфікації педагогічних працівників медич­них училищ (коледжів) відповідно до ціннісно-культурологічної, комунікативної, діяльнісно-розвивальної, соціально означеної парадигми освіти;
  • удосконалення системи моніторингу медичної освіти в медичних училищах (коледжах) області, перевірки й оцінювання навчальних досягнень студентів;
  • науково-методичне забезпечення розвитку медичних училищ та коледжів;
  • створення оптимальної системи інформаційного забезпечення та інформаційно-аналітичного обслуговування навчально-виховного процесу в медичних училищах (коледжах);
  • поліпшення системи виявлення, вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду, кінцевим результатом якого має стати методичний продукт прикладного спрямування.
  • поглиблення та розширення науково-методичної, експериментальної та дослідницької роботи.

Основними здобутками стали:  оновлення змісту навчальних дисциплін, форм та методів навчання на засадах компетентністного підходу до навчання та виховання студентів; системне впровадження у навчально-виховний процес коледжів та училищ інноваційних технологій навчання, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до навчання студентів; приведення у відповідність до нормативно-правових актів МОН та МОЗ України навчальної та навчально-методичної документації училищ та коледжів регіону; поглиблення фахових та педагогічних знань і вдосконалення професійних умінь викладачів, стимулювання та урізноманітнення форм і методів цієї роботи; розширення інформаційного простору (доступу до інформації) для задоволення потреб кожного викладача,проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальнені та упровадженні.