Вступні випробовування

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів: українська мова (для всіх спеціальностей), біологія (для спеціальності Лікувальна справа та Сестринська справа), хімія (для спеціальності Фармація).

Вступні екзамени проводяться у формі тестування.

Конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у випадках, передбачених правилами прийому.

Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія коледжу не встановлює вступний екзамен з мови, у зв'язку з відсутністю педагогічних і науково-педагогічних кадрів .

Результати вступних екзаменів для вступників оцінюються за 12-бальною шкалою.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня (3бали), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ

українська мова            біологія                хімія