Вступні випробовування

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеняю фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів: українська мова (для всіх спеціальностей), біологія (освітньо-професійна програма " Лікувальна справа", "Сестринська справа" ), хімія (спеціальність "Фармація, промислова фармація").

Вступні іспити проводяться у формі тестування.

Конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних іспитів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових коефіцієнтів у випадках, передбачених правилами прийому.

Результати вступних іспитів для вступників оцінюються за  200-бальною шкалою.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня (100 балів), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

українська мова            біологія                хімія


Вступні іспити

Спеціальність/освітня програма

 

Предмети

Медсестринство/Акушерська справа

Сертифікати ЗНО , 2017, 2018, 2019, 2020 р.

Українська мова та література (мінімальний бал – 100)

Біологія або хімія або історія України (на вибір вступника) (мінімальний бал – 100)

Медсестринство/Лікувальна спрва

Вступний іспит (тестування)

Українська мова

Біологія

 

Медсестринство/Сестринська справа

Вступний іспит (тестування)

Українська мова

 

Біологія

 

Фармація/ Фармація, промислова фармація

Вступний іспит (тестування)

Українська мова

 

Хімія