H M U . K M . U A

Будь-ласка, зачекайте. Йде завантаження сторінки

Виховна робота

Творити себе і навколишній світ

У фокусі виховної роботи коледжу – особистість студента – громадянина України, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої людини, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, професіонала з притаманними йому якостями, здатним реалізувати себе у сфері охорони здоров’я.

Освітній простір для всебічного розвитку

Виховна робота у коледжі сприймається як цілісний, всеохоплюючий, щоденний процес, у якому беруть участь педагоги, студенти, батьки і загалом усе громадянське суспільство.

Вона планується усіма структурними підрозділами з урахуванням вікових, гендерних і психологічних особливостей здобувачів та має широкий спектр різних форм і методів здійснення під час проведення занять, через систему виховних заходів  в позааудиторній, пошуково-дослідницькій роботі чи у вільний час.

Питання щодо організації та реалізації мети та завдань виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної, методичної рад, методичного об’єднання кураторів, органів студентського самоврядування.

Інститут кураторства

Консультаційно-методичне керування роботою академічної групи здійснює куратор, що діє відповідно до Положення про куратора академічної групи.

Основна мета роботи куратора:

  • створення морально-психологічних і організаційних умов для саморозвитку особистості;
  • виховання культурних, національно свідомих, висококваліфікованих фахівців з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей, психофізичних та інтелектуальних здібностей.

Куратор здійснює свою діяльність у взаємодії зі всіма учасниками освітнього процесу та з органами студентського самоврядування.

Безпосереднє спілкування куратора зі студентами відбувається під час години спілкування (1 раз на тиждень).

В умовах змішаного навчання дещо змінюється формат спілкування на онлайн зустрічі, соціальні мережі та месенджери. Актуальні педагогічні, психологічні та соціальні проблеми виховання студентської молоді розглядаються на засіданні методичного об’єднання кураторів академічних груп, робота якого планується щорічно 

Україна переможе!

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання як основні складові національно-патріотичного виховання, як стрижневі та основоположні.

Це не тільки відповідає нагальним вимогам і викликам сучасності, але й закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть розвиток держави як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності за природу як за національне багатство, здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Вияв нескінченної любові

Метою національно-патріотичного виховання визначено становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, до досягнення високої культури взаємин, до формування активної громадянської позиції твердження національної ідентичності громадян на основі духовно-моральних цінностей Українського народу, національної самобутності.

Цьому насамперед сприяють зміст та викладання дисциплін соціально-гуманітарного спрямування, глибинне знання історії України, її славетного минулого та героїчного сьогодення.

Говорити українською

У коледжі велика увага приділяється збереженню і примноженню духовних цінностей, культурних національних традицій, шанобливому ставленню до української мови як духовному стержню нації.

Щорічно студенти коледжу відзначають День української писемності та мови, беруть участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, Міжнародному конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика, мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, обласних та коледжних заходах із вшанування української мови…

І просто розмовляють українською.

Зробити світ кращим

Волонтерство – один із важливих напрямків виховної діяльності у коледжі.

Духовне споріднення, взаємодопомога, зміцнення таких людських цінностей, як піклування та надання допомоги ближньому закладені у генетичному коді українців.

Сучасна волонтерська діяльність студентів та викладачів зосереджена на всебічній підтримці фронту і тилу.

Увесь колектив долучився до акцій збору медикаментів, теплих речей, військової амуніції, продуктів харчування для воїнів, плетіння маскувальних сіток, відвідування поранених бійців, що знаходяться на реабілітації та вимушено переміщеним особам.

Студенти старших курсів здають кров.

Свідоме ставлення до прав та обов’язків

Правове виховання передбачає усвідомлення глибокого взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

Поширення правових знань сприяють формуванню правової свідомості, поваги до держави та права, розвитку студентського самоврядування, регулюють поведінку студентів в конкретній правовій ситуації.

Належним чином проводиться робота з профілактики правопорушень, яка спрямована на вивчення студентами нормативно-правових документів, на максимальне залучення студентів в гуртки, клуби, спортивні секції тощо.

З цією метою діє Рада профілактики правопорушень.

Запобігання та протидія булінгу

СТОП булінг

Жити без булінгу та насилля

Організація роботи щодо запобігання та протидії булінгу, порядок та механізм реагування на випадки булінгу у коледжі регламентують:

Бути професіоналом

Ключовими аспектамии професійно зорієнтованого виховання студентів є формування фахових умінь і навичок, принципів медичної етики і деонтології, професійної відповідальності й мобільності, виховання морально-етичних якостей та духовних цінностей: милосердя, людяності, доброчинності, співчуття, свідомого ставлення до праці як вищої цінності людського суспільства.

Цьому сприяють тематичні заходи до Дня медичної сестри, Дня фармацевта, Дня медичного працівника, зустрічі та екскурсії, участь у доброчинних акціях, флешмобах тощо.

Ми обираємо здоров’я

Здоров’язбережувальна компетентність медичного фахівця є надзвичайно важливо. Вона поєднує турботу про власне здоров’я з пропагандою здорового способу життя.

Окрім отримання фундаментальних знань про здоров’я студенти активно долучаються до участі у спортивних секціях настільного тенісу, футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики.

Щорічно проводяться спортивно-масові та оздоровчі заходи: легкоатлетичний крос, змагання з настільного тенісу, футболу, волейболу, шахів та шашок, туристичні походи.

Збірні команди постійно беруть участь в міських та обласних змаганнях, в яких посідають призові місця. На високому рівні проводяться традиційні спортивні свята, дні здоров’я, акції проти шкідливих звичок, працює клуб “АнтиСНІД“).

Від роду – до народу

Виховання в сім’ї, виховання з сім’єю, виховання задля майбутньої сім’ї покликане розбудувати та зміцнити нашу державу.

Україна славиться духовними та родинними традиціями, береже і примножує їх.

Родинно-сімейне виховання – це і підготовка молоді до сімейного життя, навчання налагодженню сімейних стосунків, виховання культури поведінки в сім’ї, запобігання стресам, насильству і конфліктним ситуаціям в сім’ї та подолання їх.

Слід відзначити про ефективну співпрацю з батьками студентів керівників структурних підрозділів, кураторів та викладачів

Лідерство та відповідальність

Студентське самоврядування є органічною складовою освітнього процесу, в основі якого діє механізм чіткої взаємодії органів самоврядування з роботою педагогічної ради, структурними підрозділами коледжу, кураторами, адміністрацією.