H M U . K M . U A

Будь-ласка, зачекайте. Йде завантаження сторінки

Методична робота

Навчально-методична робота

Зміст, структура, форми та методи

Навчально-методична робота педагогічних працівників у коледжі спрямована на формування інноваційного освітнього середовища та реалізується як цілісна система взаємопов’язаних дій та заходів, що забезпечує:

 • підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів;
 • психолого-педагогічну підготовку викладачів;
 • удосконалення професійно-педагогічних компетентностей;
 • активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу;
 • формування здатності вчасно реагувати на зміни у системі освіти та запити суспільства щодо якості підготовки медичних фахівців.
Навчально-методична робота

Зміст, структура, форми та методи навчально-методичної роботи визначаються завданнями, що стоять перед коледжем по забезпеченню якості освіти на рівні країн Європейської спільноти.

Методичний кабінет

Методичний кабінет

Методичним, інформаційним та координаційним центром методичної роботи коледжу є методичний кабінет, який діє відповідно до Положення про методичний кабінет та Щорічного плану роботи

Метою діяльності методичного кабінету коледжу є забезпечення високої якості підготовки медичних фахівців через сучасний рівень організації навчально – методичної роботи як складової освітнього процесу.

Завідувачка кабінету Тамара Тарасенко.

Методична рада

Методична рада є дорадчим колегіальним органом щодо педагогічної діяльності у коледжі та координації діяльності медичних фахових коледжів Хмельницької області.

Методична рада діє відповідно до Положення про методичну раду  та має такі функції:

 • визначає основні напрями навчально-методичної роботи закладів освіти;
 • сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання;
 • виконує заходи, спрямовані на удосконалення освітнього процесу і підвищення якості підготовки медичних фахівців;
 • надає допомогу щодо ефективності організації навчальної, методичної і виховної роботи;
 • здійснює аналіз виконання прийнятих рішень і заходів.

Наказ про створення методичної ради та її склад віддає директор коледжу. Діє відповідно до Плану роботи.

Безперервний професійний розвиток

Процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних працівників, механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації визначає Положення про підвищення кваліфікації у коледжі.

Реалізується відповідно до Перспективного плану підвищення кваліфікації на календарний рік  та обліковується у базі даних.

Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Професійний розвиток педагога також забезпечується його участю у роботі циклових  комісій, методичних об’єднань, творчих групах та самоосвітою.

Кар’єрне зростання

Стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, особистісного шляху кар’єрного зростання, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету є метою проведення атестації педагогічних працівників коледжу.

Основними принципами атестації є:

 • відкритість та колегіальність;
 • гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника;
 • повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Практичне проведення атестації педагогічних працівників регулюється Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників  та змінами до нього, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України.

Рішення про результати проходження атестації педагогічним працівником приймає атестаційна комісія відповідного рівня.

Останні події та новини

Анонсуємо кращий досвід

Новини, Технології 16 Чер 2023

Навчати по-новому

Упровадження Стандартів фахової передвищої освіти вимагає реалізації принципово нових підходів та інструментів у навчанні, які ґрунтуються на особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах, потребує системних наукових

Новини, Технології 18 Тра 2023

Тиждень ЦК 2023

Вчимось, навчаючи інших. Напередодні святкування Дня науки у коледжі проведений тиждень циклової комісії дисциплін терапевтичного профілю. Мета заходу – акцентувати увагу студентів, молоді та всього

Новини, Технології 13 Кві 2023

Платформа Labster доступна студентам коледжу!

На початку 2023 року коледж отримав можливість долучитись до використання провідної платформи віртуальних лабораторій та інтерактивної науки Labster. І ось уже понад 300 студентів та викладачів

Новини, Технології 02 Лют 2023

Освітні STEM–технології у коледжі

STEM (S – science, T – technology, Е – engineering, М – mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі