H M U . K M . U A

Будь-ласка, зачекайте. Йде завантаження сторінки

Організація освітнього процесу

    Ви зараз тут
  • Головна
  • Організація освітнього процесу

Організація та проведення освітньої діяльності

Хмельницький базовий медичний фаховий коледж

Організація та проведення освітньої діяльності у коледжі регламентується Положенням про організацію освітнього процесу, що визначає її мету, основні засади та принципи, особливості формування освітньо-професійних програм у відповідності до стандартів фахової передвищої освіти та їх реалізацію, організаційне та навчально-методичне забезпечення та його якість,  оцінювання результатів навчання, забезпечення прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу.

Особливості організації освітнього процесу в період воєнного стану визначені у документах:

Освітні та освітньо-професійні програми

Медсестринство

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство/Лікувальна справа

Медсестринство

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство/Сестринська справа

Фармація, промислова фармація

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Сестринська справа

Освітньо-професійна програма фахового молодшого бакалавра “Сестринська справа” спеціальності 223 Медсестринство

Лікувальна справа

Освітньо-професійна програма фахового молодшого бакалавра “Лікувальна справа” спеціальності 223 Медсестринство  

Акушерська справа

Освітньо-професійна програма фахового молодшого бакалавра “Акушерська справа” спеціальності 223 Медсестринство

Фармація

Освітньо-професійна програма фахового молодшого бакалавра “Фармація” спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Планування освітнього процесу

Планування освітнього процесу здійснюється на основі Навчального плану (посилання на Гугл Диск), та Робочого навчального плану (посилання на Гугл Диск) для кожної спеціальності/освітньо-професійної програми та року навчання, індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти.

Навчальні плани містять освітні компоненти та вибіркові компоненти, що регламентується Положенням про порядок реалізації права здобувачів фахової передвищої освіти на вільний вибір освітніх компонентів

Освітній процес

Освітній процес триває впродовж 10 місяців у два семестри.

Терміни теоретичного навчання, екзаменаційної сесії, виробничої та переддипломної практик, канікул визначаються Графіком освітнього процесу.

Забезпечення якості освіти

Умови забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності та якості освіти, їх відповідності ліцензійним умовам надання освітніх послуг, державним стандартам визначені Внутрішньою системою забезпечення якості освіти коледжу.

Серед ключових процедур системи – вивчення якості освітньої діяльності усіх учасників освітнього процесу  – Положення про проведення моніторингу якості освіти

Атестація випускників

Контроль відповідності освітнього рівня здобувачів, що завершили здобуття повної загальної середньої освіти, відповідним державним вимогам здійснюється під час проведення Державної підсумкової атестації, яка проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання якості знань.

Атестація здобувачів, що навчаються за відповідною освітньо-професійною програмою здійснюється у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що  складається з двох компонентів: тестового іспиту та практично орієнтованого іспиту,  з виставленням однієї оцінки, та здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення навчання.

Академічна доброчесність

Моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності та професійного спілкування учасників освітнього процесу у коледжі закріплюються у Положенні про академічну доброчесність та Кодексі академічної доброчесності.

З метою сприяння  дотриманню моральних та правових норм академічної доброчесності та етики академічних відносин учасниками освітнього процесу створена Група сприяння академічній доброчесності.

Контроль за дотриманням фундаментальних принципів академічної доброчесності здійснює Комісія з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами у коледжі.

Наказом директора введено  в дію документи щодо дотримання академічної доброчесності,  створені органи її сприяння та контролю, визначено їх склад.

Запобігання та протидія булінгу

Стоп булінг

Організація роботи щодо запобігання та протидії булінгу, порядок та механізм реагування на випадки булінгу у коледжі регламентують:

СТОП булінг