H M U . K M . U A

Будь-ласка, зачекайте. Йде завантаження сторінки

Публічна інформація

  Ви зараз тут
 • Головна
 • Публічна інформація

Прозорість та відкритість

Хмельницький базовий медичний фаховий коледж  надає публічну інформацію, керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовій формі:

Поштова адреса медичного фахового коледжу для подання інформаційного запиту:

29000, м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 37

відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

телефон: (038) 657275

електронна пошта: khmedcol@ukr.net

Форма для подання інформаційного запиту в електронній формі:

  Отримати відповідь:

  Стоп корупції

  У разі неналежного обслуговування або виявлення ознак корупційного правопорушення Ви можете: