H M U . K M . U A

Будь-ласка, зачекайте. Йде завантаження сторінки

Правовий статус

Хмельницький базовий медичний фаховий коледж – провідний медичний заклад фахової передвищої освіти у Хмельницькому регіоні, який здійснює підготовку медичних фахівців впродовж 100 років.

Фаховий коледж є юридичною особою (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №832423 видане 01.02.2008р.), входить до складу комунальної власності Хмельницької обласної ради народних депутів та внесений до Реєстру суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Фаховий коледж має право здійснювати освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України у галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальностей 223 Медсестринство та226 Фармація, промислова фармація за освітньо-професійним ступенем “фаховий молодший бакалавр” з видачею Диплому фахового молодшого бакалавра.

Підготовка фахівців здійснюється за такими освітньо-професійними програмами:

  • “Сестринська справа” (сертифікат про акредитацію КО №002945, виданий ДСЯО 07.07.2022);
  • “Лікувальна справа” (сертифікат про акредитацію КО №002943, виданий ДСЯО 07.07.2022);
  • “Акушерська справа” (сертифікат про акредитацію КО №002944, виданий ДСЯО 07.07.2022);
  • “Фармація” (акредитовано).

Наказом Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації №246-од від 21.05.2015 р. фаховий коледж визнано атестованим з правом на надання профільної загальної середньої освіти з видачею документу про освіту державного зразка про відповідний рівень освіти.

Фаховий коледж здійснює діяльність згідно зі Статутом, прийнятим загальними зборами трудового колективу 12 квітня 2021 року та затвердженого Головою Хмельницької обласної ради 26 травня 2021 року.

Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацію та трудовим колективом фахового коледжу регулюються Колективним договором, затвердженим зборами трудового колективу 23.12.20.2022 терміном на 5 років

Хмельницький базовий медичний фаховий коледж є базовим закладом освіти для медичних фахових коледжів Хмельницької області і здійснює свою діяльність у цьому напрямку відповідно до Положення про базовий медичний фаховий коледж.

Фотогалерея