H M U . K M . U A

Будь-ласка, зачекайте. Йде завантаження сторінки

Циклові комісії

Як зробити навчання у коледжі цікавим та ефективним?

Про це подбають викладачі коледжу, які об’єднуються задля цих цілей у циклові комісії.

Циклова комісія – це структурний підрозділ коледжу, що проводить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (освітньо-професійною програмою), групою спеціальностей (освітньо-професійних програм) у галузі Охорона здоров’я.

Діють на основі наказу директора про створення циклових комісій
та Положення про циклову комісію

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін.

Викладачі циклової комісії здійснюють підготовку студентів на здобуття повної загальної середньої освіти за програмами профільної середньої освіти.

Методична комісія об’єднує викладачів математики, фізики, біології, хімії та фізичного виховання.

Тут підготують до успішного складання ЗНО.

Циклова комісія соціально-економічних та гуманітарних дисциплін

Об’єднує викладачів історії, української мови та літератури, іноземних мов, зарубіжної літератури та споріднених дисциплін навчального плану.

Мета роботи методичної комісії:

  • виховання громадянина України, патріота, мислячу і духовно розвинену людину;
  • прищеплювати любов до рідної землі, рідного слова;
  • забезпечувати всебічний розвиток особистості.

Циклова комісія природничо-наукової підготовки

Освітні компоненти, що входять до циклової комісії покликані стати фундаментом для формування у студентів професійних компетенцій, розвитку клінічного мислення та причинно-наслідкових зв’язків: анатомія людини, фізіологія, патоморфологія та патофізіологія, фармакологія, латинська мова, мікробіологія, основи екології, соціальна медицина та ряд інтегрованих дисциплін.

Основним завданням діяльності є впровадження та пошук нових форм та методів навчання, що дають можливість студентам отримати стійкі знання та практичні навички.

Циклова комісія викладачів навчальних дисциплін терапевтичного профілю

Об’єднує викладачів внутрішньої медицини, сестринської справи, медсестринства та суміжних дисциплін.

Методична комісія забезпечує системну взаємодію між медичною освітою, медсестринським доглядом та опікою за пацієнтами. Запорукою успіху діяльності викладачі вважають формування у студентів стійких професійних компетентностей майбутнього конкурентоздатного медичного фахівця.

Циклова комісія викладачів навчальних дисциплін хірургічного профілю

Об’єднує викладачів хірургії, медсестринства у хірургії, невідкладних станів у хірургії, анестезіології та реаніматології, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, викладачів вузьких спеціальностей.

Методична комісія значну перевагу надає практичній підготовці медичних фахівців в умовах воєнного стану, зокрема у галузі тактичної медицини

Циклова комісія викладачів акушерства, гінекології та репродуктивного здоров’я

Свою педагогічну діяльність спрямовує на пошук ефективних форм і методів навчання шляхом поєднання традиційних і інноваційних технологій.

В арсеналі методичних напрацювань методи симуляційного навчання, тренінги, дистанційне навчання.

Викладачі активно підвищують професійну кваліфікацію на конференціях у закладах охорони здоров’я міста.

Циклова комісія викладачів педіатрії та інфектології

Метою діяльності є розвиток пізнавальної активності студентів та механізму самореалізації майбутнього медичного фахівця як особистості і професіонала.

Викладачі циклової комісії своїми професійними вміннями та практичними навичками, створюють умови для творчо-пошукової діяльності студентів на занятті та в позааудиторній роботі.

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки спеціальності "Фармація, промислова фармація"

Пріоритетним напрямом організаційно-педагогічної та методичної діяльності є:

  • підготовка студентів до практичної роботи в аптечних підприємствах різних видів та форм власності;
  • виконання функціональних обов’язків на посадах, які можуть займати фармацевти за умови реформування системи охорони здоров’я та наближення її до європейських стандартів.

Випускники про коледж

Професія фармацевта – цікава, престижна та перспективна. А якщо до цього долучити враження про коледж, де я її здобула – то цей мій найкращий шанс у житті.

Ірина Соколюк випускниця відділення "Фармація"

Навчаючись у цьому прекрасному закладі я відкрила для себе нові горизонти у професійній діяльності, пов’язані з медичним аспектом і успішно використовую їх у сфері здоров’я та краси.

Ірина Богуш випускниця відділення "Акушерська справа"

Коледж - це те місце, у якому студент може проявити усі свої приховані резерви. Тут відчуваєш себе частинкою великого організму. Я щаслива, що коледж спрямував мене у потрібне та правильне русло.

Олеся Рузич випускниця відділення "Лікувальна справа"

Обираючи спеціальність, думала про те, в якій із них я буду корисною людям. У коледжі зрозуміла, що легко не буде. Згодом набула впевненості в тому, що мій вибір правильний.  Безмежно вдячна педагогічному колективу коледжу.

Діана Дилігурська випускниця відділення "Сестринська справа"