Методична робота

Невід’ємною складовою навчально-виховного процесу у коледжі є методична робота. Вона спрямована на удосконалення професійно-педагогічних компетенцій педагогічних працівників закладу, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, здатності вчасно реагувати на зміни у системі освіти та запити суспільства щодо якості підготовки медичних фахівців.

Методична робота – це цілісна система взаємопов´язаних дій, заходів, що базується на досягненнях сучасної педагогічної науки, педагогічного досвіду, конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу.

Зміст науково-методичної роботи визначається завданнями, що стоять перед коледжем по забезпеченню якості освіти на рівні країн Європейської спільноти. Вона ретельно планується та здійснюється через методичні органи та об’єднання: методичний кабінет, предметні (циклові) комісії, творчі групи. Результати методичної роботи аналізуються на засіданняз педагогічної та методичної ради.

У коледжі вибудувана чітка структура організації методичної роботи, знайдені ефективні форми та методи її проведення.