Циклові комісії

Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ коледжу, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Очолює циклову комісію голова – досвідчений викладач однієї із дисциплін циклової комісії.

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний склад затверджуються наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.

Члени циклової комісії розглядають робочі навчальні плани, комплекси методичного забезпечення дисциплін, екзаменаційну документацію, аналізують успішність студентів та приймають міри щодо її покращення, опікуються професійним та науковим зростанням кожного викладача циклу, дають рекомендації щодо атестації викладача тощо.