Дисципліни хірургічного профілю

Предметна (циклова) комісія викладачів дисциплін хірургічного профілю працює над реалізацією методичної проблеми  ,,Науково-методичний супровід інноваційної педагогічної діяльності викладачів коледжу”,в рамках якої поглиблено вивчає і розвиває підпроблему: «Методичний аспект і педагогічний супровід самостійної науково-навчальної діяльності студентів”.

Циклова комісія включає в себе наступні  предмети: хірургія, медсестринство в хірургії, невідкладні стани в хірургії, анестезіологія та реаніматологія, ВМП та медицина надзвичайних ситуацій,  основи охорони праці та  охорона праці в галузі , онкологія, хвороби вуха, горла, носа, очні хвороби, хвороби зубів та порожнини рота, медсестринство в офтальмології, медсестринство в отоларингології, медсестринство в онкології.

Викладацький склад ПЦК дисциплін хірургічного профілю:

Бачинський Володимир Петрович — голова циклової комісії, викладач хірургії, анестезіології та реаніматології, вища кваліфікаційна категорія, «викладач-методист», завідуючий кабінетом хірургії та медсестринства в хірургії.

Микитюк Святослав Ростиславович —  викладач  хірургії, І кваліфікаційна категорія, завідуючий хірургічним гуртком.

Гряділь Марина Іванівна — викладач медсестринства в хірургії, спеціаліст.

Бубела Уляна Григорівна — викладач хірургії, медсестринсва в хірургії та онкології, спеціаліст.

Харчук Петро Васильович — викладач ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, основ охорони праці та охорони праці в галузі, вища кваліфікаційна категорія.

Викладачі циклової комісії дисциплін хірургічного профілю мають високий рівень професійної підготовки. Досконало володіють психолого-педагогічними основами сучасних особистісно-орієнтованих освітніх технологій. Активно впроваджують у навчальний процес інтерактивні методи навчання — імітаційний тренінг, рольові ситуації, робота в парах, малих групах. Їм притаманні ініціативність та новаторський підхід до організації педагогічної діяльності. Постійно розвивають та удосконалюють рівень професійної компетентності, беручи участь у науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, тощо.

Успішно засвоїти навчальний матеріал  студентам дозволяють різноманітні методичні розробки теоретичних і практичних занять, структурно-логічні схеми, методичні доповіді, алгоритми виконання  практичних навичок, інструкції, ситуаційні клінічні задачі, супроводжувальні матеріали на відео-, аудіо- та електронних носіях, розроблені членами циклової комісії.

При кабінеті працює хірургічний гурток, де студенти поглиблюють свої знання, проводять науково-дослідницькі роботи, які займали призові місця як на внутрішньоколеджних, регіональних так і на міжнародних конференціях.

В рамках днів циклової комісії проведено семінар-практикум ,,Основи тактичної медицини”.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку молодших медичних спеціалістів багато викладачів нагороджені грамотами обласної ради, грамотами та подяками Хмельницького базового медичного коледжу.