Історія коледжу

З минулого черпаємо наснагу … 

Все починалось у ті нелегкі повоєнні двадцяті роки… Розруха, спричинена війною, голод, холод, поширення інфекційних, венеричних захворювань, туберкульозу, занепад лікувальних установ, – в таких умовах відбувалось становлення нової системи охорони здоров'я. Коли на більшості території України вщухло збройне протистояння, перед створеними в грудні 1920 року повітовими здороввідділами гостро постало питання про підготовку медичних кадрів. 

Одним із кроків на шляху до цього було відкриття у 1923 р (за деякими документами – у 1921) Проскурівської школи по підготовці доглядаючого персоналу за хворими, що стало першою сходинкою на шляху до створення сучасного навчального закладу, яким стало сьогодні Хмельницьке базове медичне училище. Будинку свого школа не мала, а тому заняття проходили спочатку у приміщенні "Губпрофобра", а пізніше – в одній з трудових шкіл м. Проскурова (нині Хмельницький), що знаходилась на вулиці Мільйонній. Вона розрахована на 100 чоловік з трьохрічним терміном навчання; у штатному розкладі – 14 викладачів ( з них 11- лікарі та фармацевти, 2 – педагоги, 1- інженер), адміністративний персонал – 2 чол., технічний – 2 чол. Бібліотека нараховувала 16 книг. З навчального обладнання було 2 мікроскопи, один набір гістологічних препаратів. 

Заняття проводились за навчальним планом,яким передбачалось вивчення таких предметів: українська, німецька і французька мови, математика, фармація, фізіологія, гістологія, зоологія, анатомія, латинь, фізика, хімія, ботаніка, словесність, політекономія. Практичні заняття проводились в лікарні, головним лікарем якої був завідуючий школою Голубев А.А. Слухачі чергували в лікарні, працювали в амбулаторії, вони отримували достатні знання, щоб після закінчення школи бути кваліфікованими робітниками медичної справи. Навчання проводилось російською мовою. 


Спочатку школа була на місцевому бюджеті, а потім переведена на самофінансування.  Їй допомагали профспілки "медсантруд.", вони брали участь в соціальних комісіях при школі. За оренду приміщення, доводилось сплачувати 25% свого доходу, тому була введена плата за навчання, яка становила 60 тис.крб. на рік. Звільнялись від платні комуністи, члени профспілки, комнезами. 

 

На початку 30-х років Проскурівській школі по підготовці доглядаючого персоналу за хворими було надано статусу фельдшерсько-акушерської школи, яка готувала фахівців за спеціальностями: помічник лікаря та акушерка. Директором була призначена Войтенко Дар'я Федорівна. Школа стала знаним на Поділлі навчальним закладом. Щоб згадати, якими були вони, випускники тих років, досить заглянути в училищний "сімейний альбом".

Випускники 1936-1937 навчального року, серед яких – Посполіт Павло Іванович з с.Кориченці Деражнянського району.

А скільки може розказати нащадкам це фото – випуск фельдшерського відділення 1940 року ! Молоді, завзяті, сповнені енергії і бажання служити людям, полегшувати їхні страждання, вірно охороняти кордони такої "держави", як життя.  Та не судилось мріям цим здійснитись, криваві бурани страшної війни зловісно неслись над долею їх покоління. Червень 1941 року став датою останнього випуску Проскурівської фельдшерсько-акушерської школи.

наступна сторінка

За матеріалами буклету "Шлях до милосердя" на честь 75-річчя училища, 1998р.